UWAGA UCZESTNICY 2 ETAPU KONKURSU „OBSZAR NATURA 2000 SKARBEM REGIONU”!

Natura 2000 a turystyka > Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” > III edycja, rok szkolny 2009/2010 > UWAGA UCZESTNICY 2 ETAPU KONKURSU „OBSZAR NATURA 2000 SKARBEM REGIONU”!

Zbliża się termin rozstrzygnięcia naszego konkursu.Wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrekcjom szkół przypominamy, że prace konkursowe uczestników zakwalifikowanych do 2 etapu wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia pracy powinny zostać dostarczone do Instytutu na rzecz Ekorozwoju

przed godziną 24.00 dnia 9 kwietnia 2010 roku.

Można je nadsyłać pocztą tradycyjną na adres:

Instytut na rzecz Ekorozwoju 00-743 Warszawa ul. Nabielaka 15 lok. 1

lub elektroniczną na adres

t.lubaszewska@ine-isd.org.pl.

Prace, które nie zostaną odebrane przed podanym terminem nie będą – z powodów formalnych – przedłożone Komisji Konkursowej do oceny. Będzie to błędem nie do naprawienia. Dlatego przed wysłaniem prac prosimy o uważne przeczytanie stosownych zapisów regulaminu konkursu ze strony www.natura2000.org.pl i śledzenie czy przesyłki są prawidłowo zaadresowane oraz zadbanie o otrzymanie potwierdzenia terminu wpłynięcia pracy do Instytutu.

Oczekujemy na prace konkursowe i życzymy wszystkim powodzenia

Kierownik projektu

Jolanta Kamieniecka