Harmonogram III edycji konkursu

„Obszar NATURA 2000 skarbem regionu”

na rok szkolny 2009/2010

Termin
Wydarzenie
9 września 2009 r. Rozpoczęcie III edycji konkursu
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”
9 września 2009 r.
– 9 grudnia 2009 r.
1. etap konkursu
– wypełnianie testów w szkołach
10 grudnia 2009 r.
– 5 stycznia 2010 r.
Zgłaszanie przez szkoły uczniów
do 2. etapu konkursu
9 stycznia 2010 r. Zawieszenie na portalu
„Natura 2000 a turystyka” listy
uczestników 2. etapu konkursu
9 stycznia 2010 r.
– 9 kwietnia 2010 r.
2. etap konkursu
– przygotowywanie przez uczniów
prac konkursowych
20 maja 2010 r. Ogłoszenie wyników konkursu
na portalu „Natura 2000 a turystyka”
Czerwiec 2010 r. Rozdanie nagród