III edycja, rok szkolny 2009/2010

Autorzy portalu internetowego „Natura 2000 a turystyka”
zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie

 

Unia Europejska doceniła wartość Polskiej przyrody. Niektóre jej fragmenty i gatunki uznała za dziedzictwo przyrodnicze Europy – chronimy je w ramach sieci obszarów Natura 2000. To czy dziedzictwo to one przetrwa i będzie służyć przyszłym pokoleniom zależy przede wszystkim od tych, którzy dziś mają po kilkanaście lat – obecnych uczniów, ale już niedługo radnych, wójtów i burmistrzów, przedsiębiorców i pracowników firm. Od ich obywatelskich postaw będzie zależało, czy rozwój gospodarczy Europy powiązany będzie ze zrównoważonym korzystaniem z zasobów przyrody. By zrozumieli wagę takiego rozwoju potrzebna jest pomoc ich nauczycieli, których trud może przyczynić się do tego, by uczniowie szli w życie z przekonaniem, że ochrona przyrody ma sens i warto się jej domagać. Przygotowany przez Instytut na rzecz Ekorozwoju Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” jest zachętą do myślenia o dorosłym życiu, w którym wiedza ułatwia podejmowanie decyzji.

Konkurs przebiega dwuetapowo i jest realizowany w roku szkolnym 2009/2010.

Pierwszy etap konkursu polega na zapoznaniu się uczniów z treścią e-szkoleń oraz modułów informacyjnych dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl), a następnie na poprawnym rozwiązaniu – pod kierunkiem nauczyciela – co najmniej 33% pytań testowych do wybranych e-szkoleń. Pytania będą dostępne na portalu.

W ramach drugiego etapu zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy promującej jeden z polskich obszarów sieci Natura 2000, co stanowi główne zadanie konkursowe. Praca może mieć formę ulotki informacyjnej, strony www, prezentacji multimedialnej.

Dziesięciu uczniów, którzy przygotują najlepsze materiały promocyjne otrzyma jako nagrody fotograficzne aparaty cyfrowe, książki, dyplomy pamiątkowe, a ich prace zostaną umieszczone na portalu. Kolejnych dziesięciu uczniów, których prace zostaną uznane przez jury konkursu za godne wyróżnienia, otrzyma lornetki, a także dyplomy pamiątkowe i książki. Nagrodzeni zostaną też nauczyciele, opiekujący się uczniami, których prace zostaną nagrodzone oraz szkoła z której napłynie najwięcej prac, spełniających kryteria konkursu.

Konkurs zaczyna się 9 września 2009 r. i pierwszy etap trwać będzie do 9 grudnia. Do 5 stycznia 2010 r. będzie można zgłaszać uczestników drugiego etapu konkursu; 9 stycznia na portalu znajdzie się lista uczniów, którzy wezmą w nim udział i będą przygotowywali prace konkursowe. Zakończenie tego etapu nastąpi 9 kwietnia 2010 r., a ogłoszenie wyników – w maju. Pełny regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://natura2000.org.pl.