Informacja nt. I etap Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

Natura 2000 a turystyka > Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” > II edycja, rok szkolny 2007/2008 > Informacja nt. I etap Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”
Informacja nt. I etap Konkursu
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”
i rozpoczynamy II etap, który będzie trwał do 20 listopada br.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Testy stanowiące narzędzie do sprawdzenia wiedzy nt. obszarów Natura 2000 i innych zagadnień poruszanych w e-szkoleniach portalu rozwiązywało ok. 600 osób, a blisko 900 osób interesowało się nimi. Instytut wyraża serdeczne podziękowanie nauczycielom, za trud przygotowania uczniów do udziału w konkursie oraz za przeprowadzenie testów.

431 uczennic i uczniów zgłosiły szkoły do II etapu Konkursu – uczniowie pochodza z 34 różnych miejscowości z obszaru całej Polski.

Najwięcej uczniów (73) zgłoszonych zostało z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi z Inowrocławia.

Lista zgłoszonych uczniów

Autorzy portalu oczekują na prace konkursowe przygotowane przez uczniów zgłoszonych do II etapu Konkursu. Zgodnie z regulaminem prace mogą być dostarczane do Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju” do 20 listopada 2007 r. – zarówno pocztą tradycyjną (ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa) w formie papierowej lub elektronicznej na płytkach CD (w formie plików w formacie Word, Pdf, PowerPoint, czy html), jak również pocztą elektroniczną (ine@ine-isd.org.pl) w ww. formatach. Możliwe jest także przekazanie do Instytutu na rzecz Ekorozwoju (faksem lub pocztą elektroniczną) informacji o umieszczeniu pracy w Internecie z podaniem jej adresu.

Przy okazji zachęcamy nauczycieli do zgłaszania do Instytutu zapotrzebowania na publikację pt. „Natura 2000 w edukacji szkolnej. Poradnik dla nauczycieli”.

To, czy dziedzictwo przyrodnicze Europy przetrwa i będzie służyć przyszłym pokoleniom – zależy przede wszystkim od tych, którzy dziś maja po kilkanaście lat. Oraz od tych, którzy kształtują ich postawy. Czyli od nauczycieli. Dlatego zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami do udziału w II edycji Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”.

Jesteśmy przekonani, że zwracamy się do przyszłych radnych, wójtów i burmistrzów, przedsiębiorców i pracowników firm, od których działalności i nastawienia będzie zależało, czy Europa będzie miejscem, gdzie rozwój gospodarczy powiązany będzie ze zrównoważonym korzystaniem z zasobów przyrody, a tym samym czy jego podstawy będą trwałe.

Przypominamy, że Konkurs przebiega dwuetapowo.

I etap Konkursu (właśnie zakończony) polegał na zapoznaniu się przez uczniów z treścią e-szkoleń oraz modułów informacyjnych dostępnych na portalu „Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl), a następnie zaliczeniu, pod kierunkiem nauczyciela, trzech wybranych e-szkoleń spośród sześciu umieszczonych na portalu. Pomyślne zakończenie I etapu Konkursu polegało na poprawnym rozwiązaniu pod kierunkiem nauczyciela co najmniej 33% pytań testowych do wybranych przez ucznia 3 e-szkoleń.

W ramach II etapu zadaniem uczniów jest przygotowanie pracy konkursowej, promującej jeden z polskich obszarów sieci Natura 2000. Praca może mieć formę ulotki informacyjnej, strony www, prezentacji w programie Power Point.

Dziesięciu najlepszych uczniów otrzyma jako nagrody aparaty cyfrowe, książki, dyplomy pamiątkowe, a ich prace zostaną umieszczone na portalu, kolejnych dziesięciu uczniów, których prace zostaną uznane przez jury konkursu za godne wyróżnienia, otrzyma także dyplomy pamiątkowe i książki, a także lornetki. Nagrodzeni zostaną też nauczyciele, opiekujący się uczniami, zgłaszającymi najlepsze prace na konkurs oraz szkoła, z której napłynie najwięcej zgłoszeń do II etapu.

II etap Konkursu trwa do 20-go listopada br.
Pełny regulamin Konkursu