Pojezierze Iławskie – Obszar "Aleje Pojezierza Iławskiego"

Natura 2000 a turystyka > Przykłady Jak skorzystać na Naturze 2000 > Przykłady polskie > Pojezierze Iławskie – Obszar "Aleje Pojezierza Iławskiego"

Pojezierze Iławskie w pełni zasługuje na to, by być znanym w kraju i szeroko poza jego granicami regionem turystycznym. Rozsławiają go przede wszystkim wspaniałe możliwości wypoczynku, rozrywki i rekreacji w lasach, na plażach, przystaniach, stanicach wodnych na szlakach Jezioraka i prawie stu innych jezior.
Pojezierze Iławskie jest kojarzone przede wszystkim z letnią turystyką kajakową i żeglarską. Nowymi, coraz bardziej popularnymi formami turystyki na tym terenie są: turystyka piesza, konna, a także przyrodnicza turystyka krajoznawcza i turystyka uzdrowiskowa.

Nazwa i adres

Pojezierze Iławskie – Obszar „Aleje Pojezierza Iławskiego”

Animator: Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy
Niepodległości 13, 14-200 Iława, tel. 089 648 58 00

Turystyka na Pojezierzu Iławskim i w dorzeczu Drwęcy

Historia i struktura działalności

Celem Lokalnej Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy w Iławie jest kreowanie i promowanie produktu turystycznego terenu powiatu iławskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

LOT skupia m.in. Starostwo Powiatowe w Iławie, samorządy miast: Kisielice, Lubawa, Iława, Zalewo, samorząd gminy Iława; GM Yachting w Iławie’ ośrodki wypoczynkowe „Perkoz”, „Bartek” i „Leśna” w Iławie, pensjonaty „Barakuda” w Iławie, „Hadysówka” w Szalkowie; przystanie: „Biskaje”, „Maribo”, „Pod Omegą”, „Skarbek; Stowarzyszenie Sportów Wodnych; hotele „Jażdżówki”, „Stary Tartak” w Iławie, zajazd „Wielka Żuława” w Iławie, dom gościnny „Agata” w Iławie; ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne „Plattówka” w Gierzwałdzie; gospodarstwa agroturystyczne „Azyl” Szałkowo, „Dom pod Lasem” Radomek, „Eden” Sitławki, „Przystań’ Matyty, Ranczo Intyki, „Tęcza” Rudzienice, „U Marzeny” Chełmżyca, „Wojciechówka” Wieprz, „Zielone Ranczo” Szałkowo, „Pomezania” Różnowo, klub Extreme Sport w Nowym Mieście Lubawskim, Halę Sportowo-Widowiskową w Iławie; instruktora survivalu Macieja Kucharskiego; firmę „Kajaki i kanu” Nowe Miasto Lubawskie, pałace w Bałoszycach i Pozorach; restauracje „Gruby Benek’ Iława, „Smocza jama” Iława; biura turystyczne w Iławie i Lubawie; Salon urody „Glamour”.

Liczba członków organizacji wzrasta; jest ona otwarta dla wszystkich podmiotowi osób związanych z organizacją i obsługą ruchu turystycznego.

Walory przyrodnicze terenu

Region turystyczny Pojezierza Iławskiego, o powierzchni 4230 km kw., leży między Wisłą, Drwęcą i Pasłęką. Dla tutejszego krajobrazu charakterystyczne są wzgórza morenowe i jeziora (najważniejsze -Jeziorak, Narie, Drwęckie). Tereny rolnicze m.in. t.zw. Garbu Lubawskiego sąsiadują z kompleksami leśnymi. .W środkowej części pojezierza leży Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego.


Charakterystyka Obszaru Natura 2000

Obszar obejmuje sieć alei przydrożnych i zadrzewień (w tym parków wiejskich) w krajobrazie rolniczym środkowej części Pojezierza Iławskiego, obejmującą – w świetle obecnej wiedzy – jedno z większych skupisk drzewa
W skład obszaru „Aleje Pojezierza Iławskiego” wchodzą liczne otoczone alejami odcinki dróg gruntowych, w szczególności są to drogi łączące dawne majątki ziemskie w okolicach Kamieńca, Szymbarku i Gardzienia. Aleje te występują zarówno przy gruntowych drogach śródpolnych, jak i asfaltowych. Najczęściej występującym gatunkiem drzewa w alejach jest lipa drobnolistna, znaczny jest także udział jesionu wyniosłego, klonu zwyczajnego i dębu szypułkowego. Krzaczaste zarośla wzdłuż dróg stanowią ważne miejsca lęgowe dla ptaków (gąsiorek, jarzębatka). Jest to jedno z większych rozpoznanych stanowisk pachnicy dębowej
Aleje Pojezierza Iławskiego oprócz walorów przyrodniczych mają duże znaczenie jako godne zachowania świadectwo historii. Stanowią też dużą atrakcję, oferując cień amatorom turystyki pieszej i rowerowej.

Cenne są walory kulturowe obszaru. W Szymbarku znajdują się ruiny zamku biskupów pomezańskich otoczone parkiem z licznymi alejami i szpalerów z dużym udziałem starego drzewostanu. Ruiny pałacu w Kamieńcu również otaczają założenia parkowe z czytelnymi alejami i szpalerami starych drzew, głównie lip, grabów, kasztanowców. Część alei jest pozostałością historycznej drogi Via Regia – szczególnie odcinki łączące dawne majątki ziemskie.

Oferta turystyczna

Pojezierze Iławskie jest kojarzone przede wszystkim z letnią turystyką kajakową i żeglarską. Nowymi, coraz bardziej popularnymi formami turystyki na tym terenie są: turystyka piesza, konna, a także przyrodnicza turystyka krajoznawcza i turystyka uzdrowiskowa.

Obecnie na tym terenie rozwijają się inne produkty, m.in. turystyka przyrodnicza, wodna, piesza, rowerowa, zdrowotna (ośrodek Ireny Eris). Rozwija się także turystyka biznesowa.

Pojezierze Iławskie w pełni zasługuje na to, by być znanym w kraju i szeroko poza jego granicami regionem turystycznym. Rozsławiają go przede wszystkim wspaniałe możliwości wypoczynku, rozrywki i rekreacji w lasach, na plażach, przystaniach, stanicach wodnych na szlakach Jezioraka i prawie stu innych jezior.

Turystyka piesza i rowerowa. Służy jej sieć szlaków znakowanych szlaków, opisanych interesujących zaprezentowanych na mapach, wzbogaconych tablicami informacyjnymi. Do najpopularniejszych tras, dostępnych dla amatorow turstyoi pieszej, rowerowej i konnej należą szlaki: Jezioraka, Bitwy pod Grunwaldem, Zabytków Pojezierza Iławskiego, Wzgórz Dylewskich.

Uprawianie turystyki konnej umożliwiają liczne stadniny. Istnieje możliwość wypożyczenia koni, bryczki z końmi, jazdy konnej dla osób o różnym stopniu zaawansowania, a także uczestniczenia w zajęciach hipoterapii.
Turystyka wodna. Jeziora i rzeki Pojezierza Iławskiego tworzą wraz z Kanałem Ostródzko-Elbląskim szeroki system dostępny dla amatorów turystyki kajakowej. Istnieje możliwość dopłynięcia do Elbląga, Ostródy, Torunia każdego innych miast. W okolicy znajdują się liczne stanice wodne, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne. Bogactwo wód umożliwia uprawianie wędkarstwa rzecznego i jeziornego.

Turyści interesują się nie tylko najbardziej znanymi letnimi ofertami turystyki aktywnej. Powiat jest atrakcyjny przez cały rok. W zależności od pory roku może to być także grzybobranie, kulig, a wędrówki piesze i rowerowe można odbywać przez cały rok. Dzięki dobremu położeniu komunikacyjnemu (m.in. bezpośrednie linie do Warszawy, Torunia i Trójmiasta) rozwija się tutaj także turystyka biznesowa. Nowym produktem turystycznym jest ferma wiatraka w Kisielicach z możliwością zwiedzania nowoczesnych wiatraków.

Studium przypadku – gmina Zalewo

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego i Dorzecza Drwęcy, z siedzibą w Iławie, należy do najprężniejszych, nie tylko w skali województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach unijnego programu Sąsiedztwo Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Zalewo, przygotowano prezentację turystycznych szlaków rowerowych tego obszaru. Atrakcjami turystycznymi są tutaj: park krajobrazowy Pojezierze Iławskie, malowniczy krajobraz, jezioro Ewingi, zabytki architektury (kościoły, dwory, pałace), izba pamięci w Zalewie. Proponowane trasy rowerowe, przebiegające przez najatrakcyjniejsze tereny gminy, maja różną skalę trudności i liczą od 22 do 44 km.

Promocja oferty

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Iławskiego stosuje różnorodne formy promocji: informacje na stronie internetowej, wydawnictwa, udział w targach turystycznych, study tour dla dziennikarzy, udzielanie informacji turystycznej.