Góry Pieprzowe

Trudno jest określić początki rozwoju turystyki w Sandomierzu. Celem wycieczek do Sandomierza pozostają zabytki wspaniale harmonizujące z urokiem lessowych wąwozów, tarasowatych ogrodów, dolina Wisły. Miasto słynie z muzeów i wielu imprez kulturalnych. Jednym z celów wycieczek w najbliższe okolice pozostają Góry Pieprzowe, które należą do najstarszych górotworów na terenie kraju, datowane są na wiek sprzed 500 mln lat.

Nazwa i adres

Góry Pieprzowe
animator – Oddział PTTK, Sandomierz

Historia i struktura działalności

Trudno jest określić początki rozwoju turystyki w Sandomierzu. Miasto będące siedzibą jednego z najstarszych oddziałów PTTK, spadkobiercy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego było siedzibą Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego i uchodzi za kolebkę polskiego regionalizmu. Celem wycieczek do Sandomierza pozostają zabytki wspaniale harmonizujące z urokiem lessowych wąwozów, tarasowatych ogrodów, dolina Wisły. Miasto słynie z muzeów i wielu imprez kulturalnych. Jednym z celów wycieczek w najbliższe okolice pozostają Góry Pieprzowe.

Walory przyrodnicze terenu

Wyżyna Sandomierska charakteryzuje się urozmaicona rzeźbą terenu, z duża liczbą rozgałęzionych wąwozów lessowych. Rolniczy krajobraz żyznej wyżyny wzbogacają liczne sady i ogrody.

Charakterystyka Obszaru Natura 2000

Góry Pieprzowe leżą na skraju Wyżyny Sandomierskiej w pobliżu doliny Wisły na granicy Sandomierza i gm. Dwikozy. Obejmują rezerwat Góry Pieprzowe, starorzecze Wisły u jego podnóża, oraz fragment zboczy doliny Wisły. Obszar posiada urozmaiconą rzeźbę z licznymi skarpami, wąwozami i rozcięciami erozyjnymi. Góry Pieprzowe należą do najstarszych górotworów na terenie kraju, datowane są na wiek sprzed 500 mln lat. Skałą budującą są w większości szare łupki ilaste, łupki kwarcowo-mikowe, piaskowce kwarcowo-wapienne, kwarcyty i zlepieńce, widoczne często jako drobny gruz skalny. W wielu miejscach łupki te tworzą obszerne odsłonięcia jedyne tego rodzaju w Polsce. Odsłonięcia utworów kambryjskich pokryte są młodszymi utworami czwartorzędowymi, lessem oraz gliną morenową. W miejscach o łagodniejszych stokach występują murawy kserotermiczne i zarośla krzewów z dużą liczbą dzikich róż.

Oferta turystyczna

Wycieczki z towarzyszeniem przewodnika kierowane znakowanym szlakiem turystycznym przebiegającym przez Góry Pieprzowe są wzbogaceniem oferty obejmującej: zwiedzanie dzielnicy Staromiejskiej, wzgórz – Świętojakubskiego i Świętopawelskiego, rejsy statkiem, zwiedzaniem muzeów i podziemnej trasy turystycznej. W pobliżu przebiega Sandomierski Szlak jabłkowy łączący kwatery agroturystyczne, sady i zakłady przetwórstwa owoców pracujące metodami tradycyjnymi.

Promocja

Oferta jest promowana za pośrednictwem Lokalnej Organizacji turystycznej Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, PTTK, na stronach internetowych i na targach, w tym na targach agroturystycznych w Kielcach.