Cytadela Grudziądz

Cytadela grudziądzka, podobnie jak i inne obiekty militarne w kraju, była przez długie lata niedostępna dla osób postronnych. Choć obiektem nadal zarządza Wojsko Polskie, cytadelę można zwiedzać trzy razy w roku z przewodnikiem. Zwiedzanie cytadeli może być głównym celem przyjazdu do Grudziądza lub tez uzupełniać program pobytu w mieście (zwiedzanie dzielnicy staromiejskiej, muzeum) i okolicy (wycieczki piesze, rowerowe, spływy kajakowe).

Nazwa i adres

Cytadela Grudziądz
Animator – Urząd Miasta

Cytadela i Solanki

Historia i struktura działalności

Od niedawna twierdza, udostępniana dzięki uprzejmości Wojska Polskiego i Stowarzyszenia „Eden Rawelin” trzy razy w roku – 3 maja, 11 listopada, a ostatnio także w Europejskie Dni Dziedzictwa.


Walory przyrodnicze terenu

W roku 2007 został utworzony pieszy i rowerowy szlak turystyczny prowadzący do najważniejszych fortyfikacji. Trasa prowadzi wokół Grudziądza od Fortu Strzemięcin i sąsiedniego schronu IR9 przez Fort Lasek Miejski, Baterię Półpancerną Leśny Dwór, Księże Góry, schron przy ulicy Kasztanowej i Fort Tarpno, Świerkocin, Nową Wieś i Parski. Szlak kończy się w Cytadeli na Dziele Rogowym.

Charakterystyka Obszaru Natura 2000

Cytadela grudziądzka to kompleks umocnień pochodzących z drugiej połowy XVIII w. W jej skład wchodzi zespół potężnych budowli obronnych zbudowanych z cegły i kamienia, pod ziemią zaopatrzonych w liczne korytarze i chodniki minerskie. Ogólna długość wszystkich budowli wynosi (wg planów z 1840 r.) 12,7 km, obecnie dostępnych jest ok. 7 km (sporą część pozostałej części zajmuje Wojsko Polskie). W obiekcie stwierdzono ok. 2500 nietoperzy z 7 gatunków. W obszarze znajduje się zimowisko dwóch gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (nocek duży i mopek).

Oferta turystyczna

Cytadela grudziądzka, podobnie jak i inne obiekty militarne w kraj, była przez długie lata niedostępna dla osób postronnych. Choć obiektem nadal zarządza Wojsko Polskie, cytadelę można zwiedzać trzy razy w roku z przewodnikiem. Zwiedzanie cytadeli może być głównym celem przyjazdu do Grudziądza lub tez uzupełniać program pobytu w mieście (zwiedzanie dzielnicy staromiejskiej, muzeum) i okolicy (wycieczki piesze, rowerowe, spływy kajakowe).

Współtwórcami produktu turystycznego są: Wojewódzki Konserwator Przyrody – Bydgoszcz; Urząd Miasta Grudziądz; Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”, Oddział PTTK w Grudziądzu.

Dzięki odkryciu złóż wód termalnych w miejscowości Marusza koło Grudziądza, należących do najlepszych w Europie, w 2006 r. utworzono tu pierwszy obiekt balneologiczny z pracowniami: balneoterapii, krioterapii, kinezyterapii oraz masażu leczniczego.

Na turystów czekają i inne propozycje, m.in. wędrówek szlakami zabytkowych kościołów i sanktuarium. Najnowsza publikacja „Sanktuaria okolic Grudziądza”, sfinansowana przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, prowadzi m.in. do Kościoła Matki Boskiej Łaskawej, Jabłonowa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Mokrego, Listwa, Plochocina i Rywałdu – miejsca uwięzienia Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, w czasach stalinowskich.

Promocja

Oferta jest promowana za pośrednictwem: Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko- Pomorskiej Organizacji Turystycznej, sieci punktów i centrów „it”, stron internetowych oraz wydawnictw.