EDEN: Nowa polityka turystyczna

Nowa polityka turystyczna:

kształtowanie przyszłości europejskiego przemysłu turystycznego1

Najbardziej atrakcyjne destynacje europejskie

 

Odkrywanie takich „ukrytych klejnotów” i ich wspieranie

Czy kiedykolwiek siedzieliście przy biurku w czasie pracowitego dnia pracy i nagle zaczynaliście myśleć o tym, aby być gdzieś indziej? W poniedziałek tym szczególnym miejscem była plaża gdzieś w regionie śródziemnomorskim. Kilka dni później był zamek na wzgórzu. Doświadczenie to było tak żywe, że omalże można było poczuć rześkie górskie powietrze.

Codziennie marzą nam się wakacje bez hałasu i pośpiechu życia w mieście. Chcemy udać się w miejsce znane z lokalnego uroku, pięknego krajobrazu i fascynującej historii. Miejsce, które miejscowi mieszkańcy traktują z szacunkiem i dla którego ochrony zrobią wszystko.

Brzmi to jak marzenie, prawda? No cóż, możliwości w Europie są nieskończone. Kilka lat temu Komisja Europejska podjęła inicjatywę EDEN (Najbardziej atrakcyjne destynacje europejskie), mającą na celu wybranie specjalnych miejsc „poza głównymi trasami”, w których respektuje się rozwój zrównoważony pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Wszystkie 52 dotychczas wybrane miejsca we właściwy sposób reprezentują Europę.

Europa jest kontynentem o bogatej historii i różnorodnych obszarach. Szczególny charakter kontynentu przyciąga turystów z całego świata, poszukujących przygody, „raju” i innej kultury. Chociaż w Europie jest wiele cudownych destynacji, to jednak wiele z nich straciło swój urok na skutek ekspansywnej turystyki i braku szacunku dla środowiska przyrodniczego. Sama nazwa regionu już dłużej nie wystarcza , aby przyciągnąć turystów do jego majestatycznych gór lub dziewiczych plaży. Trzeba zaoferować coś więcej, zaś Komisja Europejska poświęciła wiele zasobów, aby kształtować w swoich regionach podejście oparte na zrównoważonej turystyce.

Zrównoważona turystyka stanowi praktykę, która musi być głęboko zakorzeniona w wartościach społeczności lokalnej. Kiedy tylko buduje się nowe obiekty noclegowe i wprowadza się zmiany antropogeniczne w krajobrazie, należy podejmować działania, które są przyjazne dla środowiska i je chronią. Aby zapewnić przetrwanie obecnie występujących stworzeń i ekosystemów w odległej przyszłości, należy stale szanować przyrodę. Zrównoważona turystyka również odgrywa poważną rolę w gospodarce lokalnej danego regionu. Rozwój danego regionu tworzy nowe miejsca pracy i przyczynia się do poprawy jakości życia w tym regionie. Społeczność lokalna również odnosi korzyści wynikające stąd, że turyści jedzą w jej restauracjach, robią zakupy na miejscowym rynku i nocują w lokalnych hotelach. Planując inwestycje mające na celu rozwój turystyki należy pamiętać o najważniejszych interesach społeczności lokalnej.

Kiedy następnym razem będziecie spędzać niezapomniane wakacje na wsi, rozkoszując znakomitym lokalnym winem, pamiętajcie o regionie i jego mieszkańcach. Wszystkie wybrane w ramach inicjatywy EDEN „ukryte klejnoty” przyczyniły się do tego, że dany regon stał się wspaniałym i niezapomnianym miejscem pobytu. Obecnie, to wy decydujecie, w jakiej przygodzie chcecie wziąć udział! Aby dowiedzieć się więcej o nowej unijnej polityce turystycznej, odwiedźcie naszą stronę: http://ec.europa.eu/enterprise/tourism/index_en.htm

 

Najbardziej atrakcyjne destynacje europejskie: Inicjatywa

 

Odkrywanie autentycznych doświadczeń w Europie

Europa… dla turystów ta nazwa oznacza niezrównaną różnorodność kulturową i dziedzictwo narodowe. Kontynent ten oferuje wiele jeszcze nieodkrytych doświadczeń związanych z podróżą, miejsca, w których dzięki charakterowi środowiska i działaniom społeczności lokalnej udało się stworzyć zrównoważony przemysł turystyczny. Z tego właśnie względu Komisja Europejska podjęła inicjatywę EDEN (Najbardziej atrakcyjne destynacje europejskie).

Przez ostatnie trzy lata w ramach inicjatywy EDEN podejmowano działania zmierzające do ponownego odkrycia i promowania ukrytych skarbów Europy, obejmujących zarówno soczyste łąki górskie, jak i festyny w małych społecznościach.

EDEN – Miejscowości cieszące się lokalną sławą, ale nieznane na świecie
W całej Europie istnieje wiele miejsc i kultur, które cieszą się lokalną sławą, ale nie są znane na świecie, szczególnie, jeśli chodzi o turystów.

Ale właśnie te małe ośrodki turystyczne lub obszary naturalne, które znajdują się poza często uczęszczanymi trasami, stanowią najbardziej zadziwiające i dziewicze elementy środowiska na kontynencie.

Co roku w ramach inicjatywy EDEN przedstawia się wybór najlepszych destynacji, jakie Europa może zaoferować, lokalizacje, jakie mogą zainspirować wasze podróże, miejsca, w których możecie odczuć i doświadczać kultury lokalnej oraz w niej uczestniczyć, w których możecie się zetknąć z autentycznymi społecznościami lokalnymi i cieszyć się nietkniętym środowiskiem przyrodniczym.

Nowe destynacje wybiera się spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów do niej kandydujących. Celem inicjatywy EDEN jest zaprezentowanie tych nadzwyczajnych miejsce jako wzorów do naśladowania, dlatego też każda nominowana destynacja musi być zrównoważona pod względem zachowania środowiska lokalnego, kultury i tkanki społecznej danej destynacji.

Co roku w ramach inicjatywy EDEN, wspólnie z krajowymi organizacjami turystycznymi, wybierany jest temat, który ma zainspirować wasze podróże. W tym roku skupiono się na turystyce na obszarach chronionych, zaś poprzednio tematy takie obejmowały turystykę na terenach wiejskich oraz niematerialne dziedzictwo Europy.

W istocie, celem inicjatywy EDEN nie jest tylko nagradzanie zwycięskich destynacji. Chodzi w niej o promowanie autentycznych doświadczeń europejskich, o pokazanie drogi prowadzącej „z powrotem do raju”. Chodzi również w niej o propagowanie destynacji, które cieszą się największą popularnością na kontynencie i, podzielenie się nimi z wami – turystami, aby umożliwić wam spędzenie najlepszych wakacji.

Zapraszamy do naszej regularnie aktualizowanej strony, która jest poświecona inicjatywie EDEN i na której można znaleźć dalsze informacje: www.edenineurope.com

 


1 Niniejszy tekst jest tłumaczeniem wprowadzenia do broszury: „EDEN – Discover Europe’s hidden treasures. Visit the European Destinations of Excellence” [Odkryj ukryte skarby Europy. Odwiedź najbardziej atrakcyjne destynacje w Europie]. Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, 2009 – http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/pdf/what-is-eden/eden2009_brochure_en.pdf