(E8) Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E8) Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko

Autor: Krzysztof Okrasiński

Niniejsze szkolenie ma na celu określenie miejsca programu Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz zaprezentowanie podstaw prawnych i wytycznych Unii Europejskiej w kwestii OOŚ dla Natury 2000. Szkolenie przedstawia również pozytywne i negatywne doświadczenia z wykonywania ocen oddziaływania na przyrodę obszarów Natura 2000 i uwzględniania ich wyników w planowanych przedsięwzięciach.

Spis treści:

  1. CZYM JEST OCENA ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000?
  2. SPECYFIKA „NATUROWEJ” OOŚ
  3. CO PODLEGA OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000?
  4. PRZEPROWADZANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000
  5. NARZĘDZIA DO KONTROLI JAKOŚCI „NATUROWYCH” OOŚ
  6. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWY PRAWNE „NATUROWEJ” OOŚ
  7. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE