(E7) Plany ochrony obszarów Natura 2000

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E7) Plany ochrony obszarów Natura 2000

Autor:
Paweł Pawlaczyk

Celem niniejszego e-szkolenia jest omówienie założeń, zasad, systemu pojęciowego i logiki, na których powinno się opierać planowanie ochrony konkretnych obszarów Natura 2000.

Spis treści:

  1. Wprowadzenie
  2. Dokąd zmierzamy?
  3. Sporządzanie planów ochrony i planów zadań ochronnych. Miejsce planów w systemie prawnym
  4. Jak w tym uczestniczyć? Na ile i w jaki sposób można wpłynąć na kształt planu?
  5. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia
  6. Literatura