(E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa

Autor: Anna Haładyj
przy współpracy Bożenny Wójcik

Celem niniejszego szkolenia jest wskazać na jakich zasadach i w oparciu o jakie akty prawne dokonuje się gospodarowanie na obszarach Natura 2000. Podstawy prawne przedstawiono wg stanu na 1 czerwca 2011 r.

  1. Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa -wprowadzenie
  2. PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000
  3. ZASADY GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000
  4. DOPUSZCZALNE KIERUNKI GOSPODAROWANIA NA OBSZARACH NATURA 2000
  5. GOSPODAROWANIE WODAMI A NATURA 2000 W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA
  6. WSPARCIE FINANSOWE DLA OBSZARÓW NATURA 2000
  7. MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE OBSZARÓW NATURA 2000
  8. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W USTANAWIANIU PLANÓW OCHRONY – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK