(E4) Obszary wodne w sieci Natura 2000 – Natura 2000 na wodzie, pod wodą i nad wodą

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E4) Obszary wodne w sieci Natura 2000 – Natura 2000 na wodzie, pod wodą i nad wodą

Autorzy:
Paweł Pawlaczyk
przy współpracy Klaudyny Sergot (zagadnienia morskie)
i Bożenny Wójcik (redakcja merytoryczna)

Celem niniejszego e-szkolenia jest pokazanie specyfiki obszarów Natura 2000 związanych z wodami, ich odmienności oraz innych zasad gospodarowania odnoszących się do tych obszarów.

Spis treści:

  1. Wprowadzenie
  2. Wodna natura. Woda dla Natury (2000)
  3. Mokra robota. Gospodarka uwzględniająca specyfikę obszarów mokradłowych. Wymogi Natury 2000
  4. Kultury mokradłowe w Polsce a ochrona przyrody (w tym Natura 2000). Przykłady
  5. Z gabinetów polityków czyli dyrektywy, konwencje, strategie
  6. Cele do osiągnięcia na mokradłowych obszarach Natura 2000 i poza nimi
  7. Narzędzia osiągania celów
  8. Literatura