(E3) Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E3) Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000

Autor: Anna Haładyj,
przy współpracy Bożenny Wójcik

Szkolenie omawia ogólne zasady prawne obowiązujące na obszarach Natura 2000: kto i w jaki sposób wytycza te obszary? jakie są podstawy gospodarowania na nich? jaka może być rola społeczności lokalnych w zapewnieniu właściwej ochrony walorów przyrodniczych tych obszarów?

Spis treści:

  1. WPROWADZENIE
  2. AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SIECI NATURA 2000
  3. WYZNACZANIE OBSZARÓW NATURA 2000
  4. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OBSZARY NATURA 2000?
  5. MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W PROCESACH WYZNACZANIA I OCHRONY OBSZARÓW SIECI NATURA 2000

STRESZCZENIE (Teresa Lubaszewska)