I. Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce > I. Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie

Celem niniejszego e-szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji odnoszących się do nowej formy ochrony przyrody, wprowadzonej w Polsce w 2004 r. – wówczas, gdy Polska stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej. Choć od blisko siedmiu lat nasz kraj znajduje się w strukturach UE proces wyznaczania obszarów Natura 2000 tworzących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000[1] jeszcze się nie zakończył. W krajach, które należały do UE wcześniej, proces tworzenia sieci Natura 2000 jest na ogół bardziej zaawansowany, ponieważ obszary Natura 2000 wyznaczane są już tam od 1992 r.[2]; zebrano zatem również w tych krajach wiele doświadczeń z „życia” z Naturą 2000. Czytelnikom portalu prezentujemy informacje, które pozwolą zorientować się, po co nam jeszcze jedna forma ochrony przyrody i co wiąże się z jej wprowadzeniem.

Ochrona przyrody w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ma zupełnie inny charakter niż ochrona w ramach form stosowanych dotychczas w dziedzinie ochrony przyrody w naszym kraju, odmienne są też relacje tej formy ochrony z rozwojem społeczno-gospodarczym. Ponadto jest ona wprowadzana obowiązkowo, a nie – jak dotychczasowe formy – dobrowolnie. Ponieważ już ok. 1/5 powierzchni naszego kraju jest chroniona w ten sposób, a może ten udział będzie jeszcze większy, to poznanie tej nowej formy ochrony przyrody jest bardzo ważne.

Sieci Natura 2000 dotyczą także pozostałe e-szkolenia dostępne na portalu, a przede wszystkim:

  • e-szkolenie 3, poświęcone prawnym podstawom tworzenia sieci Natura 2000,
  • e-szkolenie 4, poświęcone obszarom wodnym w sieci Natura 2000,
  • e-szkolenie 5, na temat zagrożeń dla przyrody obszarów Natura 2000,
  • e-szkolenie 6, poświęcone prawnym podstawom gospodarowania na obszarach Natura 2000,
  • e-szkolenie 7, na temat planów ochrony obszarów Natura 2000,
  • e-szkolenie 8, na temat miejsca Natury 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko,
  • e-szkolenie 9, dotyczące roli ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 w stymulowaniu zrównoważonego rozwoju.

Ponadto informacje odnoszące się bezpośrednio do sieci Natura 2000 zawiera „Katalog obszarów Natura 2000”, w którym zamieszczono opisy i informacje dotyczące ponad 1000 polskich obszarów Natura 2000 już wyznaczonych i proponowanych.

Wiele informacji nt. procesu tworzenia sieci Natura 2000 można znaleźć także w dwóch raportach nt. stanu tworzenia tej sieci w Polsce dostępnych na portalu. Pierwszy z nich obejmuje lata 2007-2009, a drugi lata 2009-2011.

powrót do spisu treści|następny rozdział


[1] Funkcjonują też inne nazwy sieci: Europejska sieć ekologiczna specjalnych obszarów ochrony Natura 2000”, ponadto „Europejska sieć obszarów chronionych Natura 2000” oraz nazwa skrócona „Sieć Natura 2000”. [powrót]

[2] W 1992 r. przyjęto w Unii Europejskiej dyrektywę będącą podstawą wyznaczania tych obszarów – Dyrektywa Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 1992 r. (92/43/EWG) o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w Europie (tzw. dyrektywa „siedliskowa”). [powrót]