(E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce
Autor: Bożenna Wójcik

Celem niniejszego e-szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji odnoszących się do tej nowej formy ochrony przyrody, wprowadzonej w Polsce wówczas, gdy w 2004 r. stała się krajem członkowskim Unii Europejskiej.

Spis treści:

  1. WPROWADZENIE
  2. CZYM JEST NATURA 2000?
  3. CELE USTANAWIANIA SIECI NATURA 2000
  4. RODZAJE OBSZARÓW NATURA 2000 I PODSTAWY ICH WYZNACZANIA
  5. SIEĆ NATURA 2000 A DOTYCHCZASOWE SYSTEMY OCHRONY PRZYRODY
  6. USTALANIE ZASAD OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 – NOWA JAKOŚĆ W OCHRONIE PRZYRODY
  7. OBSZAR NATURA 2000 – SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO?
  8. AKTUALNY ETAP TWORZENIA SIECI NATURA 2000 W UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE
  9. ŹRÓDŁA INFORMACJI O SIECI NATURA 2000

ZAŁĄCZNIK I: Specyfika obszarów ptasich (prof. Maciej Gromadzki)
ZAŁĄCZNIK II: Specyfika obszarów Natura 2000 w miastach (Wojciech Piwowarski)

STRESZCZENIE (Teresa Lubaszewska)