(E11) Społeczeństwo obywatelskie

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia > (E11) Społeczeństwo obywatelskie

Autor: Anna Haładyj
przy współpracy Wojciecha Piwowarskiego

Celem szkolenia jest  dostarczenie bogatych, uwzględniających podstawy prawne informacji o możliwym udziale społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących środowiska i jego ochrony.

Podstawy prawne uwzględnione w niniejszym e-szkoleniu przedstawiono wg stanu na 28 lutego 2011 r.

Spis treści:

  1. Społeczeństwo obywatelskie – wprowadzenie
  2. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE PRZYRODY
  3. ORGANIZACJE SPOŁECZNE – TRZECI SEKTOR

STRESZCZENIE (Teresa Lubaszewska)