E-szkolenia

Natura 2000 a turystyka > E-szkolenia

(E1) Ochrona przyrody w Polsce

 • System ochrony przyrody w Polsce
 • Powiązania ochrony przyrody z problemami rozwoju lokalnego

(E2) Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce

 • Istota,cele i zasady ochrony sieci Natura 2000
 • Obszary Natura 2000 w miastach

(E3) Podstawy prawne tworzenia sieci Natura 2000

 • Wyznaczanie obszarów Natura 2000
 • Odpowiedzialność za obszary Natura 2000
 • Udział społeczeństwa w procesach wyznaczania obszarów sieci Natura 2000

(E4) Obszary wodne w sieci Natura 2000 – Natura 2000 na wodzie

 • Specyfika obszarów Natura 2000 związanych z wodami
 • Podstawy prawne obejmowania ochroną wodnych obszarów w ramach sieci Natura 2000
 • Gospodarka i działania człowieka na terenach wodnych Natura 2000

(E5) Zagrożenia dla przyrody obszarów Natura 2000

 • Wrażliwość siedlisk i gatunków chronionych w sieci Natura 2000
 • Zagrożenia ze strony turystyki i innych działań gospodarczych

(E6) Ochrona obszarów Natura 2000 i gospodarowanie na nich w świetle obowiązującego prawa

 • Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000
 • Akty prawne dotyczące gospodarowania na obszarach Natura 2000

(E7) Plany ochrony obszarów Natura 2000

 • Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce
 • Sporządzanie planów ochrony i planów zadań ochronnych

(E8) Natura 2000 w ocenach oddziaływania na środowisko

 • Specyfika ocen oddziaływania na przyrodę obszarów Natura 2000 i ich rola w procesach decyzyjnych

(E9) Zrównoważony rozwój obszarów Natura 2000

 • Prośrodowiskowe formy gospodarowania na obszarach Natura 2000
 • Scenariusze ekorozwoju regionów z obszarami Natura 2000

(E10) Proekologiczny produkt turystyczny

 • Proste usługi turystyczne wykorzystujące lokalne walory przyrodnicze i kulturowe
 • Specyfika marketingu i promocji turystyki przyjaznej środowisku

(E11) Społeczeństwo obywatelskie

 • Informacje o możliwym udziale społeczeństwa w rozstrzygnięciach dotyczących środowiska i jego ochrony