Archiwum kategorii: W Naturze 2000

Rząd wydał pozwolenie na przeciecie Doliny Rospudy autostradą

Petycja – odpowiedź na pozwolenie na przecięcie Doliny Rospudy (Puszcza Augustowska) autostradą. Dolina jest unikatowym pod względem ekologicznym elementem Zielonych Płuc Polski i należy do europejskiej sieci terenów chronionych Natura 2000.

Petycja – odpowiedź na pozwolenie na przecięcie Doliny Rospudy (Puszcza Augustowska) autostradą. Dolina jest unikatowym pod względem ekologicznym elementem Zielonych Płuc Polski i należy do europejskiej sieci terenów chronionych Natura 2000.

Wybudowanie drogi i wpuszczenie w sam środek doliny ruchu samochodowego będzie oznaczać zniszczenie bądź ograniczenie populacji wielu rzadkich i zagrożonych gatunków, takich jak orlik krzykliwy, głuszec czy miodokwiat krzyżowy. Budowa drogi przez Dolinę Rospudy jest częścią szerszego problemu dotyczącego przebiegu korytarza transportowego o nazwie Via Baltica, który ma połączyć Warszawę z Helsinkami. Od wielu lat kolejne rządy, pod naciskiem GDDKiA (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), próbują forsować wariant Via Baltiki przebiegający przez Białystok i przecinający takie tereny jak Narodowy Park Biebrzański czy Puszczę Augustowską.
Wszystkie większe organizacje ekologiczne, polskie i międzynarodowe, sprzeciwiają się temu wariantowi. Mimo tego Minister Środowiska uległ presji ze strony GDDKiA oraz
polityków związanych z Białymstokiem.

Podpisz petycję do Prezydenta Polski

Wiecej na stronach Gazety Wyborczej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,3490068.html

i Greenpeace: http://www.greenpeace.pl/

Link do opisu obszaru „Puszcza Augustowska

Na podstawie informacji prasowej Greenpeace


Decyzja Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przeznaczy 69 milionów Euro na 54 projekty ochrony przyrody w ramach funduszu LIFE Przyroda.


Komisja Europejska zatwierdziła finansowanie 54 projektów z dziedziny ochrony przyrody w 20 Państwach Członkowskich lub państwach przystępujących w ramach programu "LIFE Nature". Przedmiotem projektów będzie odbudowa chronionych obszarów przyrodniczych oraz ich fauny i flory, stworzenie trwałych struktur zarządzania oraz zwiększenie poziomu społecznej świadomości i wzmocnienie współpracy z zainteresowanymi stronami. W ten sposób projekty te przyczynią się do budowy obejmującej całą Unię Europejską sieci chronionych ostoi "Natura 2000".

Projekty będą realizowane w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, we Włoszech, na Litwie i Łotwie, w Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie oraz w Rumunii. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie 125,7 miliona Euro, z czego UE pokryje 69 milionów.

Więcej na stronie europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1155&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en.