Archiwum kategorii: Agroturystyka w sieci natury

Natura 2000 – Dolina Dolnej Kwisy

Omawiana ostoja obejmuje obszar doliny rzeki Kwisa na odcinku od Zebrzydowej aż po ujście do Bobru. Rzeka ta charakteryzuje się bardzo czystymi wodami (należącymi do I i II klasy czystości), a koryto rzeczne na wielu odcinkach jest naturalnie uformowane.

Szczególną wartość przyrodniczą ostoi stanowi fakt, że jest ona jedną z ważniejszych na Dolnym Śląsku ostoi pachnicy dębowej – chrząszcza o długości ciała od 22 do 32 mm, ubarwieniu brunatnoczarnym z metalicznym, „tłustym” połyskiem. Larwy tego rzadkiego gatunku owada żyją w spróchniałym drewnie pniaków i dziuplach starych (często pomnikowych) drzew liściastych – w tym wypadku występujących licznie starych dębów. Często w próchnie jednego drzewa żyje kilkadziesiąt larw pachnicy. Owady doskonałe (czyli po przekształceniu w formę dorosłą) latają od maja do sierpnia w ciągu dnia i wieczorami. Wydzielają ostry zapach piżma i juchtu (stąd nazwa rodzajowa).

Oprócz pachnicy występuje tutaj istotne skupienie innych bezkręgowców m.in. ważki z podrzędu różnoskrzydłych – trzepla zielona i zalotka większa, motyl dzienny z rodziny modraszkowatych – czerwończyk nieparek, jeden z największych chrząszczy w Polsce, należący do rodziny jelonkowatych – jelonek rogacz oraz największy chrząszcz z rodziny kózkowatych występujący w Polsce – kozioróg dębosz. Ponadto, na obszarze ostoi odnotowano występowanie aż dziewięciu siedlisk, zachowanie wszystkich z nich oceniono na bardzo dobre lub doskonałe.

Pachnica dębowa

Rzeka ta jest ważną ostoją ryb i minogów – stwierdzono występowanie 18 gatunków m.in. minóg strumieniowy, piskorz, głowacz białopłetwy. Szczególnie cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym jest przełom Kwisy w okolicach Osiecznicy.

Tereny należące do ostoi posiadają bogatą tradycję. Najcenniejszą cechą obszaru są czyste lasy obfitujące w grzyby, nieskażone przez człowieka powietrze oraz malowniczy krajobraz. Cenną pod względem przyrodniczym jest również sama rzeka Kwisa. Szczególne walory rzeka ta zawdzięcza temu, że człowiek nie naruszył jej naturalnego charakteru, a woda nią płynąca należy do najwyższej klasy czystości. Jest to zatem doskonałe miejsce dla miłośników wędkarstwa. Występują tu między innymi: okoń, szczupak, lin, karp, pstrąg.

Znajdują się tutaj również interesujące zabytki. Do największych atrakcji należy jedno z największych w regionie założeń pałacowo-parkowych w Kleczkowie. W skład, tego pochodzącego z XIV w., położonego na szczycie skarpy rzecznej kompleksu wchodzi zamek wraz z otaczającym go parkiem. Pod koniec XIX w. kompleks został przebudowany, nadano mu obecny kształt, wyróżniający go wyraźnie wśród wielu podobnych założeń na Dolnym Śląsku. Obecnie w Zamku znajduje się Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe. W pobliżu znajduje się jeden z nielicznych w Europie cmentarzy koni, z zachowanymi do dziś dwoma nagrobkami.

Na terenie ostoi oraz w jej okolicy znajduje się ponadto wiele zabytków stworzonych ręką ludzką. Do najciekawszych a zarazem najstarszych zabytków należą oprócz wspomnianego Zamku w Kliczkowie XV-wieczny Kościół p.w. Trzech Krzyży. W Osiecznicy mieści się natomiast budynek mieszkalny z XVIII wieku a w Tomisławiu kościół parafialny p.w. Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu, wraz z dzwonnicą i cmentarzem kościelnym okolonym murem kamiennym z bramą.

Na obszarze wytyczono liczne trasy i szlaki turystyczne, dzięki którym można zwiedzić najbardziej interesujące przyrodniczo i malownicze miejsca: Szlak rowerowy „Dolina Kwisy” Świętoszów-Osiecznica (20700 m), szlak rowerowy „Błękitka” (12000 m), trasa: Osiecznica-Kliczków-J.Błękitka-Osieczów-Tomisław-Osiecznica. Szlak rowerowy „Borów Dolnośląskich”: Osiecznica-Pośwętne (23000 m), trasa: Osiecznica-Tomisław-Ołobok-Parowa-Pośwętne. Szlak rowerowy „Ołobok-Parowa” (7500 m) niebieski szlak turystyczny, tzw. „Szlak puszczański”, prowadzi z Zebrzydowej przez Osiecznicę do Bolesławca (PTTK w Bolesławcu). W gminie długość szlaku to 16 km, cały szlak: 34 km. Szlak jest bardzo interesujący przyrodniczo i kulturowo, jego zaletą jest to że w całośći prowadzi przez drogi polne i leśne, a mimo to jest doskonale przejezdny dla rowerzystów.

Ścieżki dydaktyczne: Geologiczna (w Osiecznicy, na zachodnim brzegu rzeki Kwisy) Długość: 2 km Po puszczy Zgorzeleckiej (na terenie gmin Węgliniec i Osiecznica w okolicach Parowej i Ołoboku). Koniecznie należy zobaczyć torfowisko koło Parowej, porośnięte z rzadka niskimi drzewami np. sosną i brzozą. Występują tu rosiczki: okrągłolistna i pośrednia, uzupełniające substancje odżywcze (ze względu na ubogie podłoże) chwytając owady żołnierska ścieżka dydaktyczna. Utworzona została przez nadleśnictwo Świętoszów, w pobliżu Placu Defilad w Świętoszowie. Jej tematyką jest właściwe zachowanie się w lesie. Adresatem byli pierwotnie żołnierze, ale jest ona też interesująca i pouczająca dla turystów ścieżka edukacji przyrodniczej, dla młodzieży i wszystkich turystów. Tematyka związana jest z fauną i florą obszaru.

Teren ostoi dysponuje bogatą, zróznicowaną bazą turystyczną. Schronienia szukać można nawet w samym zamku w Kliczkowie (167 miejsc noclegowych). W miejscowości Świętoszów znajduje się internat Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (54 miejsc). W Osiecznicy (Ołobok) skorzystać można z gospodarstwa agroturystycznego „Borowik” (20 miejsc) oraz w miejscowości Borowiec: Gospodarstwo Agroturystycze „Agro-Relax” (11 miejsc). Bogatą bazę gastronomiczną oferuje Świętoszów, restauracja znajduje się również w zamku w Kliczkowie.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Kreowanie agroturystycznej marki w internecie

Podjęcie decyzji o własnym biznesie to zawsze ryzykowne działanie, ale mające na celu przyniesienie nam korzyści. Zaczynając od bazy, poprzez stworzenie oferty i wstępnego marketingu, następnym krokiem jest dotarcie z ofertą do szerokiego grona odbiorców.

Aby to zrobić trzeba podjąć szereg decyzji dotyczących sposobu promocji naszego biznesu, nie ważne czy jest to firma sprzedająca importowane części do samolotów, czy też gospodarstwo agroturystyczne.

Rozpoznanie grupy docelowej

Rozpoczynając przygodę z marketingiem musimy zadać sobie pytanie, do kogo chcę kierować swój przekaz. Dotyczy to nie tylko płci odbiorcy, ale również jego wieku, sposobu komunikacji, sposobu życia, czy też zasobności portfela, oraz miejsca zamieszkania. Jak widać składowych jest wiele. Powyższe określenie naszego idealnego klienta jest dla nas bardzo pomocne, ponieważ doskonale będziemy potrafili odnaleźć się w jego rzeczywistości i wykreować potrzebę spędzenia czasu w naszym gospodarstwie poprzez odpoczynek w otoczeniu natury.

Pomocnym przy określaniu grupy docelowej jest też często sam fakt posiadanych przez nas zasobów. Czy jako gospodarstwo agroturystyczne mamy chęci i pomysły organizowania czasu rodzinom, grupom szkolnym, firmom, czy osobom o wysokim statusie materialnym – które często potrzebują przeżyć survivalowe wakacje – spać na sianie, wydoić krowę by mieć mleko i pójść na łąkę nazbierać zieleniny do jedzenia.

Grupa docelowa naszego biznesu to podstawa, ponieważ to pod nią będziemy kreować nasze wszystkie komunikaty reklamowe i to pod nią będziemy fokusować następne działania w biznesie.

Zapoznanie się z dostępnymi na rynku narzędziami

Gdy określiliśmy już wizerunek naszego idealnego klienta. Zaczynamy poszukiwać informacji o nim. Czytamy blogi, magazyny, artykuły, przeglądamy internet, oglądamy filmy. Przydatnymi narzędziami do poszukiwania informacji są social media, czyli Facebook, Instagram i inne. Poszukując sposobów dotarcia należy przyjrzeć się narzędziom z jakich określona grupa docelowa korzysta.

Narzędzia te to targi turystyczne, lokalne eventy, magazyny turystyczne, stowarzyszenia i organizacje agroturystyczne, strona www, czy też wspomniane social media. Nie musimy od razu zakładać kont naszego gospodarstwa w każdym miejscu, musimy wybrać to z którego najczęściej korzysta nasza grupa docelowa. Decydując się na wybór najwłaściwszego ograniczamy rozproszenie naszych działań i skupiamy się na właściwych treściach jakie chcemy przekazać naszemu klientowi.

Oczywiście można powiedzieć że im więcej o nas tym lepiej, lecz nie zapominajmy że często jest tak że prowadząc gospodarstwo czy też biznes, na działania takie jak siedzenie na social mediach, czy pisanie bloga zwyczajnie nie ma czasu. A na zatrudnienie osoby zajmującej się marketingiem nas nie stać. Dlatego lepiej wybrać właściwe dla naszej grupy docelowej narzędzie i skupić się na poprawnym jego działaniu.

Zapoznanie się z aktualnymi trendami tworzenia contentu i przekazu marketingowego

Content – to magiczne, nie znane nikomu słowo. Przekładając na polski chodzi o spójność i klarowność przekazu, oraz systematyczność. Nie możemy prowadząc np. bloga, stronę www lub social media wrzucić milion zdjęć lub artykułów jednego dnia, a następne za trzy miesiące. Musimy te działania prowadzić systematycznie. To tak jak z serialami w telewizji, zawsze o tej samej porze. Działa to w taki sposób że osoby nas obserwujące, będą czekały na kolejną dawkę przygód z naszego gospodarstwa.

Ważna jest również forma przekazu. Jeżeli naszą grupą docelową są rodziny z małymi dziećmi, to musimy wiedzieć że grafika, film, czy oferta musi być kolorowa, przyjazna dla dzieci, pokazująca sposoby spędzania czasu z dziećmi w agroturystyce – promocja warsztatów lepienia pierogów, wyrabiania sera, czy poznawanie roślin jadalnych w lesie. Jest to bardzo istotna kwestia. Ponieważ określając konkretną grupę docelową nie możemy serwować jej trywialnych treści, nie odpowiadających jej. Na grafikę z balonikami nie koniecznie zwróci uwagę rekin biznesu  pracujący w warszawskim mokotowskim zagłębiu biznesowym.

W momencie gdy już określimy i grupę docelową, wybierzemy narzędzie którym chcemy promować nasz biznes, oraz ustalimy content (treść) wystarczy zacząć działać. Prowadzenie marketingu nie musi być mocno czasochłonne, wystarczy poświęcić temu godzinę dziennie, usiąść rano odpisać na maile, zapytania, ponownie wieczorem. Nie musimy cały czas chodzić ze smartfonem w ręku i szukać w lesie zasięgu. Pamiętajmy promujemy biznes którego zadaniem jest nauczyć zapracowanych slow life. Więc niech nasz marketing też będzie slow.

red. Konrad Wielądek

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Natura 2000 – Dolina Dolnego Bobru

Obszar składa się z dwóch enklaw doliny dolnego Bobru (z przerwą w okolicy Nowogrodu Bobrzańskiego) i fragmentu doliny rzeki Brzeźniczanki u jej ujścia do Bobru w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego.

Dolina Bobru to średniej wielkości rzeka nizinna z głęboko wciętym korytem i terasami zalewowymi w międzywalu. Posiada ona charakter naturalny z meandrami i starorzeczami (wody stanowią 2%). Brzegom rzeki towarzyszy zwykle pas nadrzecznych zarośli wierzbowych oraz pozostałości łęgów wierzbowych. Taras zalewowy stanowią zarastające łąki, a także pola uprawne i niewielkie lasy łęgowe, grądowe (grąd środkowoeuropejski, łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe i łęg wierzbowy. Lasy iglaste zajmują 4% powierzchni obszaru.

Obszar ma duże znaczenie dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego doliny rzeki Bóbr. Łącznie stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk. Znajdują się tu także ważne stanowiska trzepli zielonej, jelonka rogacza, a także bobra europejskiego. Ostoja ma duże znaczenie dla ochrony kozy złotawej.

Region cechuje duża lesistość, znacznie przewyższająca średnią dla Polski. Lasy zajmujące ponad 60% jego obszaru stanowią wyjątkowo duże i zwarte ekosystemy. Występują tu w przeważającej większości bory sosnowe, cechujące się wspaniałymi walorami inhalacyjnymi. Bogate runo leśne obfituje w jadalne grzyby, chętnie zbierane każdego roku zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

Krajobraz tych okolic urozmaicają liczne akweny: piękne i czyste jeziora oraz stawy, które stanowią turystyczny potencjał regionu i jego wizytówkę, a także malownicze rzeki. Region charakteryzuje się również dużą różnorodnością fauny i flory, wynikającą z istnienia ekosystemów łąkowych, leśnych i wodno-bagiennych, które znajdują swoje odzwierciedlenie w czynnej ochronie przyrody. Zachowaniu spójności przyrodniczej tego terenu sprzyja spójna polityka gmin partnerskich, dotycząca wykorzystania bogactwa przyrodniczego, która kieruje się w stronę rozwoju turystyki i rekreacji.

Dolina Bobru rozpoczynająca się na wysokości Jeleniej Góry, a kończąca w okolicach Lwówka Śląskiego, oddziela dwa ważne regiony: Pogórze Izerskie i Pogórze Kaczawskie, między dwoma dużymi miejscowościami – Wleniem i Bolesławcem. Park krajobrazowy znajduje się w Sudetach Zachodnich, w obrębie trzech mezoregionów: Góry Kaczawskie, Pogórze Kaczawskie i Pogórze Izerskie i w obrębie siedmiu gmin (Jelenia Góra, Jeżów Sudecki, Lubomierz, Lwówek Śląski, Stara Kamienica, Świerzawa i Wleń). Został utworzony już w 1989 roku w celu ochrony krajobrazu wokół odcinka Doliny Bobru pomiędzy Jelenią Górą a Lwówkiem Śląskim.

Przebieg rzeki Bóbr w tym regionie charakteryzuje się dużym urozmaiceniem. Odsłania różnowiekowe formacje skalne, tworzy liczne przełomy rzeczne, z czego dwa z nich zasługują na szczególną uwagę – przełom Borowego Jaru i przełom w okolicach Wrzeszczyna. Ochrona krajobrazu wydaje się jak najbardziej uzasadniona. Przyjeżdżając do Doliny Bobru ma się wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu, takie jak być powinno. Ten niesamowity spokój budzi w człowieku niesamowite pokłady szczęścia.

Fani geologii znajdą dla siebie kilka ciekawych miejsc. Skały jakie można znaleźć w tym regionie to m. in. łupki serycytowo-kwarcowe, fyllity, kwarcyty, zieleńce, diabazy (są to utwory metamorfiku kaczawskiego we wschodniej części parku), gnejsy i granitognejsy (metamorfik izerski w zachodniej części parku), piaskowce, zlepieńce, iłowce i mułowce (północna część parku). Jak sami widzicie różnorodność geologiczna tego regionu jest bardzo duża, podobnie jak położnej niedaleko Krainy Wygasłych Wulkanów.

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru istnieją jeszcze inne formy ochrony: Rezerwat przyrody Góra Zamkowa, a także dwa Obszary Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja nad Bobrem” i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Panieńskie Skały”.

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Natura 2000 – Ujście Warty

Europejska Sieć Ekologiczna „Natura 2000” to obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych i najbardziej reprezentatywnych dla naszego kontynentu ekosystemach, położone w granicach Unii Europejskiej. Celem utworzenia Natury 2000 jest zapewnienie różnorodności biologicznej tych obszarów, poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

W skład Europejskiej Sieci Natura 2000 wchodzą dwa rodzaje obszarów powoływanych niezależnie od siebie: obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary ochrony siedlisk, dla których państwa członkowskie zobowiązane są powołać obszary ich ochrony (obszary Natura 2000), które państwa członkowskie zobowiązane są chronić przez ścisłą ochronę gatunkową, które są przedmiotem zainteresowania Unii podlegając gospodarczemu użytkowaniu, które jednak może wymagać kontroli.

Objęcie danego obszaru formą ochrony, jaką jest Natura 2000 nie oznacza wyłącznie zakazów i nakazów. Jest to forma ochrony, zezwalająca na rozwój gospodarczy i inwestycje, pod warunkiem udowodnienia, że nie będą one miały znaczącego negatywnego wpływu na podmioty ochrony. Na obszarach Natura 2000 nie zabrania się zbioru grzybów, wędkowania, palenia ognisk, wstępu do lasów itd. Jest to forma przyjazna człowiekowi, która pozwala na pogodzenie ochrony przyrody z gospodarką człowieka (oczywiście inaczej wygląda sytuacja z ograniczeniami w użytkowaniu, gdy na  terenie obszaru Natura 2000 występują inne formy ochrony, np. rezerwat czy park narodowy).

fot. Nocek duży

Park Narodowy „Ujście Warty” leży w środku obszaru Natury 2000 Ujście Warty. Został on utworzony w 2004 roku. Na obszarze Natura 2000 Ujście Warty występuje ok. 78 gatunków ptaków, z czego 40 to lęgowe. Dla wielu z nich Park jest ważną ostoją o randze krajowej i europejskiej, np. dla kropiatki, rybitwy rzecznej i czarnej, derkacza czy wodniczki, a większość tych populacji gnieździ się na terenie PN „Ujście Warty”.

Można też tu znaleźć kilka gatunków „naturowych” ssaków, na przykład nietoperzy (nocek duży czy mopek, które wybierają forty w okolicy Kostrzyna nad Odrą jako miejsce hibernacji, jak również ryb, bezkręgowców, roślin.

Powierzchnia Natury 2000 Ujście Warty obejmuje terasę zalewową Warty, przy jej ujściu do Odry, wraz z fragmentem doliny Odry. Znajduje się tu szereg naturalnych odnóg rzeki i sztucznie utworzonych rezerwuarów wody, z licznymi starymi kanałami odwadniającymi, oraz okresowo zalewanymi łąkami i pastwiskami.

Miejscami rosną zarośla wikliny i lasy łęgowe. Charakter roślinności występującej w ostoi jest uzależniony od intensywności zalewów.

Poza obszarem zalewowym, w ostoi znajdują się także użytkowane łąki i pola orne, jak również płaty cennych przyrodniczo muraw kserotermicznych na krawędzi pradoliny (koło Owczar i Pamięcina).

 

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Sieciowanie w agroturystykach

Do zbudowania atrakcyjnej oferty turystycznej na wsi, nie wystarczą jedynie inwestycje infrastrukturalne. Ważne są przede wszystkim pomysły, konsekwencja w ich realizacji oraz ciągła chęć rozwoju. Polska posiada ogromne bogactwo kultury regionalnej pod względem architektonicznym, artystycznym jak i kulinarnym.

Powyższe zasoby są wykorzystywane przez właścicieli ośrodków agroturystycznych do przyciągania swoich gości na wieś. Lecz to właśnie gospodarze muszą się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem, jak wpłynąć na rozszerzenie zasięgu reklamowego, w jaki sposób zwiększyć efektywność swojego gospodarstwa, i przede wszystkim jak sprostać temu finansowo.

Jako gospodarstwo agroturystyczne, można skorzystać z kilku sposobów ułatwienia sobie tego zadania. Z pomocą przychodzą takie formy jak sieciowanie, klastry agroturystyczne, czy stowarzyszenia.

Sieciowanie agroturystyk

Pomocą w rozwiązaniu wyżej wymienionych problemów przychodzą formy zrzeszania się w Lokalne Grupy Działania (LGD). Grupa taka, zrzesza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszenia agroturystyczne, regionalne organizacje turystyczne, samorządy terytorialne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a także doradców rolnych i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Jej zadaniem jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), angażując w nią również lokalne ośrodki agroturystyczne. Działanie LGD można porównać do tworzenia sieci pomiędzy jej członkami. Taka sieć wpływa na dzielenie się doświadczeniem oraz pomysłami, jak i zapewnia współpracę z organami rządowymi, ułatwiając zdobycie środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych.

Sieciowanie może również przybrać inne wymiary. Na przykład poprzez udział w lokalnych targach turystycznych – to nie tylko przedstawienie oferty. Podczas takiego wydarzenia można przybliżyć odwiedzającym kulturę, zasoby oraz ciekawe atrakcje danego regionu. Jest to swoista reklama, dzięki której zwiększa się zasięg rozpoznawania „marki”, jaką jest gospodarstwo agroturystyczne. W ramach targów odbywają się różne prezentacje produktów i usług, które trafiają nie tylko do osób prywatnych, ale również firm eventowych, które mogą z nich korzystać poszukując miejsc i atrakcji dla swoich klientów jako np. pomysł na firmowy wyjazd integracyjny. Podobnie charakteryzuje się udział w lokalnych wydarzeniach etnicznych – są to między innymi majówki, dni miast, czy dożynki. Uczestniczy w nich najczęściej ludność danego regionu. To również okazja do rozpowszechnienia marki wśród lokalnej społeczności. Promocja dla szkół, uniwersytetów trzeciego wieku, czy też innych organizacji zrzeszających miejscową społeczność. Takie wydarzenia to również szansa nawiązania budującego kontaktu z konkurencją.

Klastry agroturystyczne

Klastry to firmy, przedsiębiorstwa, usługodawcy pracujący w pokrewnych sektorach, które łączy region działania. To w pewnym sensie sposób kreowania zdrowej konkurencji między lokalnymi przedsiębiorcami, której istotą jest stymulowanie współpracy i zysków. Klastry stwarzają dogodne warunki dla rozwoju również małych podmiotów, które w początkach działalności mają ograniczone możliwości. Dzięki takiemu połączeniu, zacieśnia się kooperacja między nimi, wzrasta produktywność, wdrażane są nowe rozwiązania, co również wpływa na poprawę jakości kreowanej marki.

Przykładem takiego działania jest Okopski Klaster Agroturystyczny, powstały z inicjatywy społeczności lokalnej gminy Suchowola w 2007 roku. Ze względu na brak wiedzy o rozwoju agroturystyki na terenie województwa podlaskiego, była mała ilość ośrodków oferujących w tamtejszych rejonach (nawet Puszczy Białowieskiej) produktów markowych. A z powodu braku środków finansowych nie podwyższano standardów noclegowych jak i gastronomicznych. Inicjatywa klastra okopskiego oznaczała połączenie wspólnego wysiłku w celu wsparcia wzrostu oraz poprawy konkurencyjności agroturystyki, poprzez angażowanie gospodarstw agroturystycznych działających w gminie Suchowola, oczywiście przy wsparciu terenowych władz samorządowych, podmiotów gospodarczych działających na tym terenie, wyższych uczelni i innych instytucji.

Stowarzyszenia agroturystyczne

Stowarzyszenia agroturystyczne mają na celu wspieranie turystyki wiejskiej oraz agroturystyki. Działają na rzecz infrastruktury, ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenia produktów agroturystycznych. Do ich najważniejszych zadań należy przede wszystkim działalność promocyjna, zawierająca różne narzędzia marketingowe, czy to wydawnictwa, reklamy internetowe, targi turystyczne oraz giełdy agroturystyczne jak i sympozja, konferencje, festyny, dożynki i odpusty.

Promocja w agroturystyce jest istotnym elementem, niestety wymaga ona często ponoszenia dość wysokich kosztów. Członkostwo gospodarstw agroturystycznych w stowarzyszeniach pozwala ich właścicielom na tańsze i wspólne działania promocyjne. Udział w stowarzyszeniu wiąże się również z łatwiejszym dostępem do środków publicznych na rozwój swojego gospodarstwa. Poprzez stowarzyszenie można składać wnioski w których poszczególni gospodarze, mogą być partnerami i poprzez realizację projektu promować swoją agroturystykę i rozwijać swoje zasoby.

Kilka powyższych przykładów pokazuje jak ważna jest współpraca. Poszczególne gospodarstwa agroturystyczne, poprzez dokładniejsze zapoznanie się i wspólne zacieśnienie współpracy, jakim jest praca nad rozwojem potencjału turystycznego regionu w którym się znajdują, może przynieść wymierne skutki w postaci napływu turystów, wzbogaceniu swojej oferty, a co za tym idzie zysków biznesowych.

red. Konrad Kieliszek

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Obszary Natura 2000

Od zarania dziejów człowiek wykorzystywał naturę na swoją korzyść. Zmieniło to diametralnie wygląd naszej planety oraz w pewniej mierze sposób w jaki poszczególne ekosystemy funkcjonują.  Dziką naturę w pełni jej majestatu możemy jeszcze zaobserwować. Zawdzięczamy to m.in. obszarom objętym patronatem Natura 2000, Nadal się zastanawiasz, gdzie spędzić urlop?

Roztocze

Rozciągające się na wiele kilometrów, chronione w ramach sieci Natura 2000, roztoczańskie lasy cechuje ogromna różnorodność gatunkowa roślin jak i zwierząt charakterystyczna dla tego regionu. Skalę oryginalności zawdzięczamy przemyślanej i mało szkodliwej ekspansji zasobów leśnych, prowadzonej już od przełomu XVI i XVII wieku przez Jana Zamoyskiego, a potem przez jego następców aż po czasy współczesne. Teren Roztoczańskiego Parku Narodowego jest bogaty w ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, co stanowi praktycznie połowę ogółu tej grupy znajdującej się w Polsce. W niej wyróżniamy 70 gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową. Oznacza to, że jest to znakomite miejsce dla miłośników flory oraz dla tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat roślin, także tych regionalnych. Przybliżając, na własne oczy możemy zobaczyć takie niesamowite istoty jak: rosiczka długolistna oraz pośrednia, buławik mieczolistny, czosnek niedźwiedzi, czosnek siatkowaty, zimoziół północny, czy tez storczyk. W Roztoczańskim Parku Narodowym Nie tylko flora jest zaskakująco różnorodna, ale również i fauna. Dla osób , które wolą obcować ze  zwierzętami niż roślinami, park oferuje swoje bogactwo w postaci Orzesznicy, Traszki Grzebieniastej, Orlika Krzykliwego, Bociana Czarnego, czy tez rzadko spotykanego Rysia. Jest to miejsce zapierające dech w piersiach z widokiem pnących się ku górze masywnych jodeł, ols, czy dębów. W harmonogramie odwiedzin Roztoczańskiego Parku Narodowego nie może zabraknąć chwili dla wyjątkowo bogatego gatunkowo boru bagiennego. Weekendowy wypad poza miasto w takie miejsce, czy też spędzenie tu urlopu gwarantuje niezapomnianą ilość wrażeń przepełnionych spokojem natury, która pozwoli nam odstresować się i zapomnieć o problemach towarzyszących nam na co dzień. Warto skorzystać  z usług gospodarstw agroturystycznych, by jeszcze lepiej wczuć się w klimat otaczającego nas środowiska. Będzie to doskonała okazja skosztowania miejscowych specjałów, a także poznania „od kuchni” życia i kultury ludzi, którzy zamieszkują ten cudowny teren.

Dolina Środkowego i Dolnego Bugu

Kolejnymi fascynującymi obszarami objętymi projektem Natura 2000 są Dolina Środkowego i Dolina Dolnego Bugu. Rzeka Bug określana jako „drugi europejski korytarz ekologiczny”, to fundament tworzący na całej swojej długości nietypowe, skupiska bioróżnorodności. W górnym biegu należąca do Europy Wschodniej Wyżyna Wołyńska to miejsce bytu mało znanych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na jej terenie można wyróżnić jedno z nielicznych w Unii Europejskiej stanowisk Susła perełkowatego, czy też Żmijowca czerwonego. Przy odrobinie szczęścia możemy natknąć się na wyjątkowo rzadkie i płochliwe ptaki drapieżne, tj. Kurhanniki, Orły stepowe, czy Gadożery. Podążając dalej korytarzem rzeki trafiamy  na Polesie, gdzie nieopodal Chełmu znajduje się rezerwat Stawska Góra. Wyróżnia go występujący na nim Dziewięćsił popłocholistny – jest to zaledwie jedno z kilku miejsc w kraju, gdzie można go spotkać w swoim naturalnym środowisku. Po drodze znajdują się Chełmskie Torfowiska Węglanowe bardzo atrakcyjne także dla geologów. Warto wspomnieć o rezerwacie Szwajcaria Podlaska, na terenach zalewanych przez rzekę możemy oglądać duże, gęsto zalesione wyspy, czy tez piaszczyste łachy ze stromymi zboczami, gdzie gniazdują Jaskółki brzegówki. Widok jest zadziwiający, a jednocześnie pozwala dostrzec potęgę jaką jest nieokiełznana przyroda. Chcąc poznać takie miejsca, dowiedzieć się co warto zobaczyć i w pełni wczuć się w otaczającą nas przyrodę dobrze jest pamiętać o dostępnych tradycyjnych zajazdach, czy gospodarstwach agroturystycznych. Dodatkowo, oprócz zaplanowanych tras, takie gospodarstwa oferują własne atrakcje, jak najbardziej związane z regionem w którym się znajdują. W takich miejscach możemy skosztować regionalnych potraw, co jest równie istotnym punktem każdej wycieczki Rzeka Bug oferuje nam również atrakcje w postaci spływów kajakowych. To idealna forma wypoczynku zarówno dla rodzin, par jak i dla osób samotnie wybierających się na taki urlop. Niesamowicie fascynujące przeżycie pozwalające kontemplować otaczającą nas przyrodę, a przy okazji łączy zabawę z relaksem.

Góry Stołowe

Góry Stołowe –  pasmo górskie znajdujące się w łańcuchu Sudetów Środkowych. Liczące około 30 milionów lat, powstałe w orogenezie hercyńskiej piaskowce górnokredowe o strukturze płytowej. Ich kształty, malownicze wąwozy przyciągają wielu turystów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Przygotowane do wędrówek szlaki zachęcają do  bezpiecznego przeciskania się przez szczeliny, dosłownie dotykając i czując zawartą w ich historię ziemi. Skalne schody wyprowadzają podróżujących na szczyt, z którego rozciąga się widok na doliny, góry i łąki. Abstrakcyjne pod względem widoków i idealne do długich wędrówek – fani aktywnego wypoczynku zakochają się w tym miejscu. Dookoła znajduje się wiele schronisk, tradycyjnych hoteli, gdzie można poczuć górski klimat jak i skosztować miejscowych przysmaków. Dzięki objęciu tego obszaru projektem Natura 2000, miejsce to zachwyca swoim prawdziwym, nie zmienionym drastycznie przez człowieka, jestestwem.

Powyższe przykłady to miejsca, gdzie można znaleźć odprężenie i chwilę wytchnienia. Widok na góry, spacery po Parku Narodowym, czy opalanie się na plaży – to wszystko czego możemy doświadczyć wybierając na miejsce naszego urlopu jeden z obszarów Natura 2000.

red. Sylwia Szaniawska

Artykuł powstał w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Wakacje? Kierunek Agroturystyka

Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się wypoczynki na łonie natury. Powstaje coraz więcej gospodarstw agroturystycznych, dzięki którym możemy w ciekawy i przyjemny sposób odnaleźć się w innej rzeczywistości. Dlaczego warto odwiedzać takie miejsca i jak wpływa na nasz organizm otaczająca nas natura?

Przebywanie na łonie natury ma zbawczy wpływ na samopoczucie człowieka. Obcowanie z naturą przynosi nam wewnętrzną satysfakcję, wraz z którą idzie ruch, szczególnie potrzebny osobom przebywającym na co dzień w aglomeracjach miejskich. Wyjazd poza miasto na weekend, czy nawet na urlop pozwoli naładować wewnętrzne baterie, da siłę do walki ze stresującą i przytłaczającą rzeczywistością. Pomogą w tym zdrowe i zbilansowane posiłki oferowane przez ośrodki wypoczynkowe posiadające w swej ofercie menu z regionalnymi potrawami. A może by tak zacząć urlop od porannego treningu w plenerze? Biegnąc wyznaczonymi ścieżkami możemy oglądać budzące się do życia ptaki, słuchać ich śpiewu, czy wypatrywać między gałązkami drzew wschodzące słońce.

W ciągu dnia możemy udać się na wycieczkę rowerową czy to z towarzyszącą nam rodziną, partnerem albo i w pojedynkę. Wstępnie można wtedy poznać regionalną kulturę, czy historię jaka miała tutaj miejsce dzięki m.in. przydrożnym pomnikom. Kilka czy kilkanaście kilometrów na rowerze to też dobry sposób na rozruszanie mięśni. Po wycieczce rowerowej warto udać się nad najbliższa rzekę, ponieważ w takich miejscach natura ukazuje nam się w całym swoim majestacie. Jeżeli jest to możliwe warto skorzystać z atrakcji jaką jest spływ kajakiem. Dobra zabawa, ruch i odpoczynek dla ducha zawarte w jednej czynności. Z perspektywy rzeki o wiele lepiej widać życie gromadzące się wokół niej, przychodzące tam zwierzęta oraz otaczające ją rośliny. Po takiej dawce adrenaliny i wysiłku warto wrócić na pyszny, ciepły obiad oferowany przez ośrodek. Po obiedzie, rzecz jasna, należy odpocząć, i warto to zrobić na zewnątrz. Rozłożyć  koc, w cieniu, na trawie i uciąć sobie krótką drzemkę i po prostu się zrelaksować. Popołudniem, jak i wieczorem, także warto korzystać z atrakcji jakie zapewnia nam otaczająca natura. Ognisko, grill pod rozgwieżdżonym niebem, w dobrym towarzystwie, a do tego smaczne regionalne potrawy – czyż nie tak wygląda właśnie raj? Dodatkowo w tle słychać kojące dźwięki gitary, pozwalające się jeszcze lepiej odprężyć. I tak oto prezentuje się jeden z przepisów na dzień idealny, który pozwoli nam wyzbyć się całego stresu wewnętrznego.

Kolejną ciekawą atrakcją, która pozwoli nam aktywnie spędzić czas jest jazda konno. Udając się w trasę po lasach i łąkach, a może i górach, możemy spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy, dojrzeć rzeczy, które zwykle nie są uchwytne dla naszego oka. Krajobrazy na wyciągnięcie ręki pozwalają się wyciszyć i odprężyć. Nie należy tego jednak mylić z nudą, gdyż takim przygodom towarzyszy wiele gwaru i zabawy, a dodatkowo osoba oprowadzająca z chęcią zapozna nas z ciekawostkami na temat miejsc, przez które przejeżdżamy.

Otaczające nas widoki składają się ze zróżnicowanej i charakterystycznej dla danego miejsca flory i fauny, o których należy pamiętać. W dobie rozwoju i coraz większej popularyzacji upraw monokulturowych warto zwrócić uwagę na dziewiczą, nieokiełznaną stronę świata. Niespotykana w miastach, daje nam swoją obecnością chwilę do zastanowienia, że to właśnie dzięki niej możemy odetchnąć i uciec na chwile od „betonowej rzeczywistości”. Niespotykane, rzadkie malownicze rośliny pokazują jak przyroda potrafi być fascynująca, funkcjonalna, a zarazem piękna. Mówiąc zwięźlej, planując urlop, czy wolny weekend pamiętajmy właśnie o takich miejscach, o tym, żeby ten czas był dla nas faktycznie odpoczynkiem.

Proporcjonalnie w stosunku do zainteresowania wypoczynkiem na tzw. świeżym powietrzu rośnie liczba gospodarstw agroturystycznych, a co za tym idzie atrakcji jakie mają nam do zaoferowania. W takich miejscach każdy znajdzie coś dla siebie i swoich bliskich, w regionie, który faktycznie nas zainteresuje. Wybierając miejsce wypoczynku zwróćmy uwagę, żeby było w stanie przygotować nas i naładować nam baterie na najbliższy czas.

red. Sylwia Szaniawska

Artykuł jest częścią projektu: „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Jesienne spotkanie z sadem w Owczarach

21 września 2019 roku w Owczarach odbyło się jesienne spotkanie z sadem na którym uczestnicy zapoznali się z prowadzeniem tradycyjnego sadu.

Tradycyjny sad składa się głównie ze starych odmian owoców, podczas warsztatu jakie są stare odmiany drzew owocowych,  jak je pielęgnować i rozmnażać oraz uprawiać. Istotnym elementem było zapoznanie się się z podkładami które należy użyć do szczepienia. Dyskusję wśród uczestników wywołały nowe odmiany – czy warto? Jesienne spotkanie obfitowało również w szkolenie o zakładaniu ekologicznych ogrodów.

Po zajęciach teoretycznych odbyły się warsztaty z malowania toreb bawełnianych, które każdy z uczestników mógł zabrać ze sobą do domu.

Na zakończenie warsztatu wszyscy uczestnicy wspólnie przygotowali zupę dyniową gotowaną na ogniu oraz uczestniczyli w przygotowywaniu przetworów na zimę.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Warsztaty Interpretatorów Przyrody „Ujście Warty”

W dniach 13-15 września 2019 roku w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach odbyły się warsztaty dla Interpretatorów Przyrody o „Ujściu Warty”.

Celem warsztatu było odkrycie różnych sposobów eksplorowania przyrody, które można z powodzeniem wykorzystać.

Uczestnicy dowiedzieli się jakie zwierzęta zimują w rezerwacie, a jakie go opuszczają, kiedy warto je obserwować, w jakich miejscach i jak do tego się przygotować.

Warsztat ten to również doskonałe miejsce do zapoznania się z unikatową roślinnością występującą na tym terenie. Co obserwować jesienią, na co zwrócić uwagę, oraz co można zbierać, a co lepiej omijać szerokim łukiem.

Warsztat cieszył się dużym zainteresowaniem i zgromadził sporą ilość uczestników.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.

Letnie spotkania z łąką w Owczarach

W dniu 06 lipca 2019 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, odbyło się kolejne spotkanie z łąką. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się że łąki to niezwykłe ekosystemy będące miejscem życia ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt.

Pierwszym elementem szkolenia była wycieczka w celu obejrzenia i zapoznania się z murawami kserotermicznymi o celowości i ochrony i podejmowanych sposobach. Podczas wycieczki uczestnicy zbierali zioła, które posłużyły do późniejszych warsztatów i wieczornego posiłku.

Następnie odbyły się warsztaty poświęcone wierzeniom i zwyczajom ludowym związanymi z roślinami. Każdy uczestnik warsztatu mógł własnoręcznie wykonać „magiczny”zielnik, w których umieszczane były zioła zebrane wcześniej na łące.

Trzecim elementem całodniowego warsztatu były zajęcia plastyczne, na których uczestnicy malowali kwietne wzory na poszewkach, które następnie wypełniane były pachnącymi ziołami i wełną. Zioła i wełna pochodziły z okolicznych muraw oraz wełny pochodzącej od owiec z zagrody w Owczarach.

Ostatnim elementem spotkania były warsztaty fotograficzne – jak fotografować przyrodę.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.