Przydatne i jadalne rośliny w lesie i na łące

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Przydatne i jadalne rośliny w lesie i na łące

W dniu 10 września 2020 zorganizowany został warsztat internetowy pt. Przydatne i jadalne rośliny w lesie i na łące.

Szkolenie dotyczyło bogactwa bioróżnorodności znajdującej się na łąkach, w lasach, parkach, zagajnikach. Rośliny które dziś nazywamy chwastami, ziołami, drzewami, tysiące lat temu służyły za pierwszy pokarm. Dziś w dobie ekstensywnej gospodarki żywnościowej, zatraciliśmy pamięć i świadomość o tym, że największy i do tego darmowy supermarket znajduje się za naszymi oknami. Jadalne rośliny oraz drzewa, za opiekę odwdzięczają nam się tym co mają najcenniejsze, czyli sobą jako pokarmem.

Szkolenie można obejrzeć tutaj >>> OBEJRZYJ SZKOLENIE

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.