Agroturystyka Bioróżorodności

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Agroturystyka Bioróżorodności

W dniu 24 września zorganizowany został warsztat internetowy pt. Agroturystyka Bioróżnorodności.

Szkolenie dotyczyło organizowania turystyki w otoczeniu obszarów przyrodniczo cennych, z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, tradycji regionu i naturalnego trybu życia mieszkańców.

Warsztat skupiał się także na kreowaniu agroturystycznej eko marki, która zaczyna stawać się popularna, a moda na ekoturystykę zaczyna być coraz bardziej powszechna.

Szkolenie można obejrzeć tutaj >>> OBEJRZYJ SZKOLENIE

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.