Wystawa „W sieci natury” na Festiwalu Country w Mrągowie

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Wystawa „W sieci natury” na Festiwalu Country w Mrągowie

W dniach 24-26 lipca 2020 roku razem z projektem „Agroturystyka w sieci natury” odwiedziliśmy polską stolicę muzyki country – Mrągowo.

Na stoisku zorganizowanym na placu Unii Europejskiej w Mrągowie, można było nas spotkać razem z fotografiami przygotowanymi przez uczestników projektu.

Wielu przechodniów i itinerariuszy było zainteresowanych fotografiami, często pytali jak powstały i skąd pochodzą. Łącznie odwiedziło nas przez 3 dni ok. 5 tysięcy osób.

Wystawa została zorganizowana w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.