Warsztat Interpretatorów przyrody w Bieszczadach

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > Warsztat Interpretatorów przyrody w Bieszczadach

W dniu 14 sierpnia 2020 roku w Bieszczadach odbył się warsztat interpretatorów przyrody.

Warsztat rozpoczął się od mini wykładu dotyczącego ziołolecznictwa, oraz roślin służących poprawie zdrowia które można spotkać na okolicznych łąkach. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o ich właściwościach, wyglądzie i sposobach przygotowywania.

Następnie można było wykorzystać tę wiedzę w terenie. Wycieczka uzupełniła wstępny wykład oraz pozwoliła uczestnikom dotknąć, powąchać i zebrać zioła i rośliny które mogą mieć na nich zbawienny wpływ.

Warsztat zakończył się szkoleniem manualnym z przygotowywania wieńców i bukietów z zebranych roślin.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.