W poszukiwaniu tropów natury w Bieszczadach

Natura 2000 a turystyka > Agroturystyka w sieci natury > W poszukiwaniu tropów natury w Bieszczadach

W dniu 13 sierpnia 2020 w Bieszczadach odbył się warsztat poszukiwania tropów natury.

Warsztat miał charakter praktyczny. Rano uzbrojona w aparaty fotograficzne i kamery grupa kursantów wspinała się na Korabinę. W drodze na szczyt cała uwaga skierowana była na poszukiwanie śladów, odchodów, piór, sierści, dziupli, czy nor zwierząt. Wszystkich znaków które mogły posłużyć za określenie czy w pobliżu znajduje się jakieś zwierze, które można by uchwycić w obiektywie.

Ze szczytu grupa kursantów schodziła doliną Łopieńki w której również szukano śladów obecności zwierząt.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Agroturystyka w sieci natury” nr POIS.02.04.00-00-0083/16 dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0083/16-00.