Prawna ochrona gatunków – Przegląd Komunalny nr 7/2014

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > Prawna ochrona gatunków – Przegląd Komunalny nr 7/2014

Komunikat 14

Wszystkim zainteresowanym formami ochrony przyrody w Polsce polecamy artykuł opublikowany w lipcowym wydaniu Przeglądu Komunalnego „Prawna ochrona gatunków”.

Tekst odnosi się m.in. do umiejscowienia prawnej ochrony roślin, zwierząt i grzybów w polskim systemie prawnym ochrony przyrody.
W artykule szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z ochroną żywych zasobów przyrody, ochroną łowiecką i ochroną rybacką.

(JK, PM)