Rekrutacja na szkolenia „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > Rekrutacja na szkolenia „Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”

Komunikat 4

 

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym?

Jak walory przyrodnicze zmienić w element atrakcyjności turystycznej?

Jak można wykorzystywać i dbać o przyrodę zarazem?

Jak tworzyć oferty turystyczne w ujęciu ponadregionalnym?

 

Na te i inne pytania chcemy i będziemy wspólnie odpowiadać podczas realizacji projektu:

Agroturystyka przyjazna Naturze 2000

Ten dwuletni ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale również bieżąca praca z fachowcami z zakresu turystyki, przyrody i promocji, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty i znaczący wyróżnik oferty turystycznej.

Praca odbywać się będzie w zespołach w 6 obszarach makroregionalnych, które będą na bieżąco pracować nad ofertami agroturystycznymi wykorzystującymi w sposób odpowiedzialny walory przyrodnicze i osobliwości Natury 2000 tak, by przyciągały turystów przez cały rok. Najlepsze oferty zostaną wyróżnione nowatorskim ekooznaczeniem.

Jeśli jesteś członkiem stowarzyszenia agroturystycznego lub organizacji działającej na rzecz turystyki wiejskiej – zapraszamy!

Czego oczekujemy?
Udziału w całym projekcie tj. cyklu 4 szkoleń, przewidzianym na lata 2014 i 2015, praktycznego zaangażowania w tworzenie przyrodniczej oferty turystycznej podczas sezonu letniego 2014, współpracy z zespołem nad jej promocją i wdrożeniem w roku 2015, upowszechniania zdobytej wiedzy w swojej organizacji i regionie jej działania.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Pierwsze szkolenie odbędzie się (w wybranym regionie) już w maju lub czerwcu br.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie – wypełnij zgłoszenie klikając w:
FORMULARZ REKRUTACYJNY

O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Ewą Świerkulą mail:
e.swierkula@ine-isd.org.pl lub tel.: 22 851 04 02.

 

Poniżej do pobrania informacja o projekcie razem z harmonogram działań oraz program szkoleń regionalnych:

Idea projektu i harmonogram

Program szkoleń regionalnych maj czerwiec 2014

 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

(PM, EŚ)