Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” – IV edycja

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > Konkurs „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” – IV edycja

Instytut na rzecz Ekorozwoju ma przyjemność poinformować, że w dniu 5 września 2011 r. rozpocznie się IV edycja ogólnopolskiego konkursu pn.

„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”.

Podobnie jak III edycja konkursu, która odbyła się w roku szkolnym 2009/2010, także teraz konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych z całej Polski. Tematyka konkursu nawiązuje do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów – przede wszystkim dla przedmiotów biologii i geografii, ale także wiedzy o społeczeństwie i informatyce oraz ścieżek edukacyjnych: ekologicznej, europejskiej i dotyczącej edukacji regionalnej. Mamy nadzieję, że udział w konkursie pomoże nauczycielom w opracowaniu nowych scenariuszy lekcji z tych przedmiotów.

Konkurs jest częścią edukacyjnego projektu pt. „Szerokie wody Natury 2000”, który Instytut na rzecz Ekorozwoju realizuje od listopada 2010 r. przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt i konkurs są ściśle powiązane z promocją sieci Natura 2000 jako nowej formy ochrony przyrody w Polsce, co czynimy na portalu „Natura 2000 a turystyka” od ponad pięciu lat.

Celem organizatorów konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” jest kreowanie aktywnej postawy dorastających obywateli Polski. Jesteśmy przekonani, że konkurs adresowany jest do przyszłych radnych, wójtów i burmistrzów, i przedsiębiorców, od których już wkrótce będzie zależeć stan środowiska w Polsce. Uważamy również, że stan przyrody Polski może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności naszego kraju w Unii Europejskiej już w najbliższych latach.

Organizacja konkursu

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów:

Pierwszy etap, trwający od 05.09 do 13.11.2011 r., polegać będzie na rozwiązaniu zadań przygotowanych na Platformie Edukacyjnej moodle, zainstalowanej na portalu „Natura 2000 a turystyka”.

W drugim etapie, trwającym od 21.11.2011 r. do 16.01.2012 r., wymagane będzie przygotowanie przez ucznia własnej pracy w postaci ulotki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej promującej walory przyrodnicze i turystyczne wybranego polskiego obszaru Natura 2000.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin IV edycji, dostępne będą na portalu „Natura 2000 a turystyka”. Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu zostanie także umieszczone w prasie szkolnej.

Uprzejmie prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu wśród nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych informacji o naszym konkursie.

Z góry serdecznie dziękujemy!