Światowy Dzień Mokradeł 2011

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > Światowy Dzień Mokradeł 2011

W dniu 2 lutego 2011 r. obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł (World Wetland Day 2011). Hasłem tegorocznej edycji jest „Forests for water and wetlands” czyli „Lasy dla wód i mokradeł”.

Święto obchodzone jest od 1997 roku dla upamiętnia podpisania międzynarodowej Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej Konwencją ramsarską – dokładnie w dniu 02.02.1971 r. Zasadniczym celem obchodów Dnia Mokradeł jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno-błotnych. Zgodnie z zapisami konwencji mokradło to obszar leżący na pograniczu środowiska wodnego i lądowego, czyli zarówno obszary podmokłe (bagna), jak i wszelkie wody śródlądowe, a także najpłytsze przybrzeżne wody morskie.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mokradeł połączone są z 40. rocznicą podpisania Konwencji ramsarskiej.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Konwencji ramsarskiej: http://www.ramsar.org.