Polecamy ciekawą lekturę

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > Polecamy ciekawą lekturę

mala fotka

Pragniemy zwrócić uwagę na ciekawe wydawnictwo Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Sygnały 2010. Różnorodność biologiczna, zmiany klimatu i Ty”.

Sygnały są serią wydawniczą, w której każdego roku Agencja pokazuje kluczowe problemy ochrony środowiska. Najczęściej są to problemy globalne, ale Agencja naświetla je mając na uwadze ich europejski wymiar. To co jest warte podkreślenia, to że Sygnały pisane są językiem łatwym do zrozumienia, dostępnym nie tylko dla profesjonalistów. Z tego względu są tym bardziej warte upowszechnienia.

W 2010 roku tematem przewodnim stała się bioróżnorodność, ale postrzegana w relacji do zmian klimatycznych. Tak publikację zachwala wydawnictwo. „Sygnały 2010 EEA” zawiera sześć historii o ludziach i ważnych dla nich kwestiach związanych ze środowiskiem naturalnym. Ci „naoczni świadkowie” zapraszają w podróż do miejsc znajomych i odległych oraz do przyjrzenia się po drodze podstawom życia na ziemi – wodzie, glebie i powietrzu. Ich obserwacje mają charakter osobisty i lokalny, ale ich losy są wspólne nam wszystkim i mają zasięg ogólnoświatowy. Klika wierszy dalej czytamy: „W przedstawionych tu historiach możesz prześledzić bieg wody od alpejskich szczytów aż po ulice Wiednia i odkryć, że zmiany klimatyczne wpływają na prastary cykl krążenia wody w górach, niosąc za sobą konsekwencje dla dziesiątków milionów Europejczyków”.

Przedstawione w Sygnałach 2010 przykłady są doskonałym materiałem ilustracyjnym do tematów poruszanych na lekcjach geografii, biologii i wiedzy o świecie współczesnym. Instytut poleca czytelnikom naszego portalu odwiedzenie Europejskiej Agencji Środowiska i zapoznanie się z ostatnią publikacją Sygnałów, która jest dostępna w języku polskim pod adresem www.eea.europa.eu/signals.

K. Kamieniecki, InE