Lista laureatów konkursu

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W Naturze 2000 > Lista laureatów konkursu

Zespół Instytutu na rzecz Ekorozwoju dziękuje wszystkim uczestnikom III edycji Konkursu „Obszar Natura 2000 skarbem regionu” wyrażając uznanie za ich zaangażowanie i wysiłek włożony w realizację zadań w obu etapach konkursu.

W dziale << Konkurs III edycja >> został zamieszczony werdykt Komisji Konkursowej przyznający regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, ich opiekunom oraz szkole, z której nadeszło najwięcej prac spełniających wymogi 2. etapu konkursu składamy serdeczne gratulacje.

Wszystkich laureatów konkursu wymienionych w komunikacie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się na

konferencji podsumowującej projekt
„Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju”
.

Prosimy o przybycie w dniu 18 czerwca 2010 roku, w godzinach 10-16.00 do siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ulicy Konstruktorskiej 3a w Warszawie. Zaproszenia imienne zostaną wysłane pocztą.