`Szkolenie regionalne we Wrocławiu – 19.01.2010`

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > `Szkolenie regionalne we Wrocławiu – 19.01.2010`

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim już szkoleniu regionalnym pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki w europejskiej sieci obszarów Natura 2000”, które odbędzie się 19 stycznia 2010 r. we Wrocławiu.

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu regionalnym pt.:

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI
W EUROPEJSKIEJ SIECI OBSZARÓW CHRONIONYCH NATURA 2000

 


Szkolenie odbędzie się
19 stycznia 2010 r. (wtorek)
w Hotelu Scandic Wrocław przy ul. Piłsudskiego 49/57
we Wrocławiu
w godz. 10:30 – 16.30.

 

PROGRAM RAMOWY (może ulec zmianie)

10.30 – 10.45 Przywitanie i otwarcie szkolenia, informacje ogólne
– Instytut na rzecz Ekorozwoju, gospodarz regionu

10.45 – 11.55 Informacje o projekcie „Natura 2000 motorem
zrównowazonego rozwoju”
– Jolanta Kamieniecka (InE)

10.55 – 11.25 Natura 2000 wyzwaniem dla zasad organizacji
i uprawiania turystyki

– Bożenna Wójcik (InE)

11.25 – 11.45 Ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
turystycznych mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000

– Andrzej Kassenberg (InE)

11.45 – 12.00 Pytania

12.00 – 12.20 Ekologizacja turystyki w polityce Unii Europejskiej
– Krzysztof Kamieniecki (InE)

12.20 – 12.35 Turystyka przyjazna środowisku jest „na czasie”
– Jolanta Kamieniecka (InE)

12.35 – 13.00 Pytania oraz pierwsza część dyskusji

13.00 – 13.15 Przerwa

13.15 – 13.25 Internetowy portal edukacyjno-informacyjny
„Natura 2000 a turystyka”

– Franciszek Jackl (InE)

13.25 – 13.35 Konkurs dla gimnazjalistów
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

– Teresa Lubaszewska (InE)

 

13.35 – 13.55 I prezentacja regionalna

13.55 – 14.00 Pytania

14.00 – 14.20 II prezentacja regionalna

14.20 – 14.25 Pytania

14.25 – 14.45 III prezentacja regionalna

14.45 – 14.50 Pytania

14.50 – 15.10 IV prezentacja regionalna

15.10 – 15.40 Pytania i dyskusja ogólna

15.40 – 15.50 Podsumowanie szkolenia i zamknięcie obrad
– Jolanta Kamieniecka i gospodarz regionu

15.50 – 16.30 Poczęstunek