`Program szkoleń regionalnych`

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W projekcie > `Program szkoleń regionalnych`

Instytut na rzecz Ekorozwoju przedstawia program czterech szkoleń pt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki w europejskiej sieci obszarów Natura 2000”, które odbędą się w listopadzie br. i styczniu 2010 r.

 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI
W EUROPEJSKIEJ SIECI OBSZARÓW NATURA 2000

Szkolenia regionalne

 

PROGRAM

10.30 – 13.00 Sesja pierwsza

10.30 – 10.40 Przywitanie i otwarcie szkolenia, informacje o projekcie
– Instytut na rzecz Ekorozwoju, gospodarz regionu

10.40 – 11.00 Turystyka przyjazna środowisku jest „na czasie”
– Jolanta Kamieniecka (InE)

11.00 – 11.30 Natura 2000 wyzwaniem dla zasad organizacji
i uprawiania turystyki

– Bożenna Wójcik (InE)

11.30 – 11.50 OOS dla przedsięwzięć turystycznych,
mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000

– Andrzej Kassenberg (InE)

11.50 – 12.10 Ekologizacja turystyki w polityce Unii Europejskiej
– Krzysztof Kamieniecki (InE)

12.10 – 12.20 Przerwa

12.20 – 12.35 I prezentacja regionalna

12.35 – 12.40 Pytania

12.40 – 12.55 II prezentacja regionalna

12.55 – 13.00 Pytania

13.00 – 13.50 Poczęstunek

13.50 – 16.00 Sesja druga

13.50 – 14.05 Internetowy portal edukacyjno-informacyjny
„Natura 2000 a turystyka”

– Franciszek Jackl (InE)

14.05 – 14.20 Konkurs dla gimnazjalistów
„Obszar Natura 2000 skarbem regionu”

– Teresa Lubaszewska (InE)

14.20 – 14.35 III prezentacja regionalna

14.35 – 14.40 Pytania

14.40 – 14.55 IV prezentacja regionalna

14.55 – 15.00 Pytania

15.00 – 15.45 Odpowiedzi na pytania i dyskusja ogólna

15.45 – 16.00 Podsumowanie szkolenia i zamknięcie obrad
– Jolanta Kamieniecka i gospodarz regionu