Zatwierdzenie przez KE nowych obszarów „siedliskowych” dla Polski

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W Naturze 2000 > Zatwierdzenie przez KE nowych obszarów „siedliskowych” dla Polski

Komisja Europejska zatwierdziła wyznaczenie w Polsce 18 nowych obszarów „siedliskowych” w regionie alpejskim i 157 w regionie kontynentalnym, a dwa wcześniej zatwierdzone obszary z regionu alpejskiego przeniosła na listę obszarów regionu kontynentalnego. Łącznie są już w Polsce oficjalnie wyznaczone 364 obszary o znaczeniu wspólnotowym (OZW), czyli wszystkie, które Rząd RP przesłał do zatwierdzenia.

W dniu 12 grudnia 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła 769 nowych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, o łącznej powierzchni 95 522 km2. Większość z nich położona jest w Bułgarii, Rumunii i w Polsce. W ramach tej decyzji w Polsce dodano 18 nowych obszarów „siedliskowych” w regionie alpejskim i 157 w regionie kontynentalnym, natomiast dwa wcześniej zatwierdzone obszary z regionu alpejskiego przeniesiono na listę obszarów regionu kontynentalnego (Cieszyńskie Źródła Tufowe i Kościół w Górkach Wielkich). Tym samym wszystkie dotychczas projektowane obszary o znaczeniu wspólnotowym (OZW) wysłane do Komisji Europejskiej zostały przez nią zatwierdzone.

W tej sytuacji w Polsce oficjalnie zatwierdzone są: 33 obszary w regionie alpejskim i 331 w regionie kontynentalnym, łącznie to 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty, zajmujące 2 891 231,53 ha, tj. 8,37% powierzchni kraju traktowaną łącznie z morską strefą ekonomiczną (2 527 671,93 ha na lądzie, tj. 8,10% powierzchni lądowej kraju).

Komisja Europejska planuje kolejną turę aktualizację list obszarów „siedliskowych” do końca 2009 r. W tym celu najpóźniej do września muszą być wysłane propozycje kolejnych obszarów z Polski.

Dla wszystkich oficjalnie zatwierdzonych przez Komisję obszarów można już stosować pełną procedurę z art. 6 dyrektywy „siedliskowej”. Po wydaniu rozporządzenia Ministra Środowiska w ich sprawie obszary te formalnie staną się specjalnymi obszarami ochrony siedlisk.