Piętnaste urodziny sieci Natura 2000

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > W Naturze 2000 > Piętnaste urodziny sieci Natura 2000

Znane w Europie i na świecie duże organizacje ekologiczne – BirdLife International, European Environmental Bureau, Eurosite i World Wildlife Fund – obchodziły 21 maja 2007 r. uroczyście rocznicę narodzin sieci Natura 2000.

Znane w Europie i na świecie duże organizacje ekologiczne – BirdLife International, European Environmental Bureau, Eurosite i World Wildlife Fund – obchodziły 21 maja 2007 r. uroczyście rocznicę narodzin sieci Natura 2000.

Piętnaście lat temu (21 maja 1992 roku) została przyjęta dyrektywa „siedliskowa”, która wprowadziła do dotychczasowych systemów ochrony przyrody w Europie nowy system – europejski – a mianowicie Europejską sieć obszarów chronionych Natura 2000. Organizacje przypominając o tej rocznicy zwracają uwagę jak ważne jest by jak najprędzej zakończone zostały prace związane z wyznaczaniem obszarów Natura 2000 i wskazują, które kraje są najbardziej zapóźnione w tym procesie (Polska, Słowacja I Bułgaria). Działające w Brukseli organizacje skupione w koalicji na rzecz ochrony przyrody i tworzące European Habitats Forum (EHF) wskazują też na ogromną rolę jaką już pełni i będzie pełnić w przyszłości sieć Natura 2000 – ochrona najważniejszych elementów przyrody Europy i jej piękna oraz ułatwianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia przyjaznych środowisku miejsc pracy.

Warto odnotować w kalendarzach dzień i sposób w jaki organizacje ekologiczne przypominają tą prośrodowiskwą inicjatywę. Kto wie może święto powołania sieci Natura 2000 stanie się dniem rzeczywiście celebrowanym przez Europejczyków i zostanie wpisane do kalendarzy na stałe.