Turyści a Natura 2000 – raport z badania socjologicznego

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Turyści a Natura 2000 – raport z badania socjologicznego

W lipcu 2011, na zlecenie Instytutu na rzecz Ekorozwoju, przeprowadzono badanie poziomu świadomości ekologicznej polskich turystów pt. „Turyści a Natura 2000”.

Badanie miało na celu poznanie stosunku polskich turystów do przyrodniczych walorów turystycznych, w szerokim kontekście ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej formy ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000.

Przeprowadzono je w trzech atrakcyjnych przyrodniczo, ale różniących się infrastrukturą turystyczną, typem krajobrazu i „renomą społeczną”, za to powiązanych ze środowiskiem wodnym regionach Polski: w Dolinie Baryczy, na Pomorzu Gdańskim oraz w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

 

RAPORT Z BADANIA SOCJOLOGICZNEGO

 

“TURYŚCI A NATURA 2000”

 

Autorki:

Alina Stanaszek
Magdalena Tędziagolska

we współpracy z
Jolantą Kamieniecką i Bożenną Wójcik


Warszawa 2011