Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2011-2012

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2011-2012

Przedstawiamy trzeci już raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce, tym razem obejmujący okres od marca 2011 r. do marca 2012 r. Podobnie jak raport za lata 2009-2011, został on przygotowany w ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000” realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym jego celem jest zebranie i przedstawienie zmian, jakie zaszły w sprawach związanych z wdrażaniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce od momentu przygotowania poprzedniego raportu, na podstawie którego dokonywano aktualizacji i uzupełniania treści portalu „Natura 2000 a turystyka” w ciągu 2011 r.

Ponadto celem raportu jest dostarczenie aktualnych zbiorczych informacji o stanie wdrażania sieci Natura 2000 oraz nt. istotnych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sieci w Polsce czytelnikom portalu zainteresowanym tym zagadnieniem.

 

RAPORT

nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce
oraz nt. istotnych wydarzeń związanych
z funkcjonowaniem sieci w Polsce
w okresie od marca 2011 r. do marca 2012 r.


Autor:

Bożenna Wójcik


Warszawa 2012

Zobacz też wcześniejsze raporty: