Publikacja “Świadomość ekologiczna turystów”

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Publikacja “Świadomość ekologiczna turystów”

Ekopolityka w dziedzinie turystyki jest potrzebna przede wszystkim samej turystyce, a to dla zrównoważonego jej rozwoju – zintegrowania go z dbałością o środowisko przyrodnicze jako naturalną bazę atrakcyjności tej branży – oraz z potrzebami turystów, a także społeczności lokalnych.

Badanie socjologiczne “Turyści a Natura 2000” zostało ukierunkowane na poznanie stosunku polskich turystów do potrzeby ochrony przyrody w kontekście turystycznych funkcji środowiska przyrodniczego.

Niniejsza publikacja zawiera interpretację tego badania, a zarazem stanowi przyczynek do dalszych badań świadomości ekologicznej Polaków w świetle uwarunkowań zrównoważonego rozwoju turystyki w Polsce.

 

PUBLIKACJA

 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA TURYSTÓW

 

Autorka:

Jolanta Kamieniecka

 


Warszawa 2012