Aktualności

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi informacjami dotyczącymi realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektu Agroturystyka przyjazna Naturze 2000 – cykl szkoleń:

Komunikat 24 – Certyfikacja turystyki zrównoważonej – dlaczego jest nam potrzebna?

Komunikat 23 – Nie tylko łóżko i posiłek – Środowisko nr 11/2014

Komunikat 22 – Kierunek Puszcza Białowieska

Komunikat 21 – Suwalski Park Krajobrazowy wśród 7 NOWYCH CUDÓW POLSKI

Komunikat 20 – Konkurs “Od agroturystyki do turystyki wiejskiej”

Komunikat 19 – Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska nowy program NFOŚiGW

Komunikat 18 – Szkolenie ogólnopolskie – promocja ofert turystyki przyrodniczej i Natury 2000

Komunikat 17 – Rzecznik ekorozwoju – „Eko i My” wrzesień 2014

Komunikat 16 – Konferencja pt. „Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska”

Komunikat 15 – Przewodnik po portalach przyrodniczo-turystycznych

Komunikat 14 – Prawna ochrona gatunków – Przegląd Komunalny nr 7/2014

Komunikat 13 – “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000” – szkolenie ogólnopolskie (rekrutacja)

Komunikat 12 – Nie da się przenieść przyrody na lady sklepów – Środowisko nr 8/2014

Komunikat 11 – Szkolenie regionalne 6 – obszar północny

Komunikat 10 – Szkolenie regionalne 5 – obszar południowo-wschodni

Komunikat 9 – Szkolenie regionalne 4 – obszar południowo-zachodni

Komunikat 8 – Szkolenie regionalne 3 – obszar środkowo-wschodni

Komunikat 7 – Szkolenie regionalne 2 – obszar środkowo-zachodni

Komunikat 6 – Szkolenie regionalne 1 – obszar północno-wschodni

Komunikat 5 – Turystyka zrównoważona na wsi

Komunikat 4 – Rekrutacja na szkolenia “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”

Komunikat 3 – Targi Agrotravel 2014

Komunikat 2 – Turystyka a przyroda – może jednak razem?

Komunikat 1 – Zapraszamy liderów stowarzyszeń agroturystycznych do projektu “Agroturystyka przyjazna Naturze 2000”