IV edycja konkursu – zaproszenie

Ruszyła IV edycja konkursu!!!

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Podobnie jak III edycja konkursu, która odbyła się w roku szkolnym 2009/2010, także teraz konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół gimnazjalnych z całej Polski.

Przeczytaj podsumowanie III edycji konkursu

Tematyka IV edycji konkursu nawiązuje do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów – przede wszystkim takich przedmiotów jak: biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie i informatyka. Mamy nadzieję, że udział w konkursie pomoże nauczycielom w opracowaniu nowych scenariuszy lekcji z tych przedmiotów.

 

Zachęcamy nauczycieli do przeprowadzenia w gimnazjach zajęć lekcyjnych lub zajęć dodatkowych związanych z tematyką konkursu, z wykorzystaniem materiałów dostępnych na portalu i na Platformie Edukacyjnej. Polecamy w szczególności:

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap, trwający od 5 września do 13 listopada 2011 r., polega na opanowaniu przez uczniów wiedzy o sieci Natura 2000 i rozwiązaniu zadań konkursowych przygotowanych na Platformie Edukacyjnej zainstalowanej na portalu „Natura 2000 a turystyka” – http://moodle.natura2000.org.pl.

W drugim etapie, trwającym od 21 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r., wymagane jest przygotowanie przez ucznia własnej pracy w postaci ulotki, prezentacji multimedialnej lub strony internetowej promującej walory przyrodnicze i turystyczne wybranego polskiego obszaru Natura 2000.

 

Rejestracja do konkursu odbywa się za pomocą Platformy Edukacyjnej:

  • rejestracja nauczycieli trwa od 05.09.2011 r. do 30.09.2011 r. – po zalogowaniu nauczyciele będą mieli dostęp do wszystkich materiałów konkursowych i forum dyskusyjnego, będą także nadzorować pracę uczniów ze swoich klas w I. i II. etapie.
  • rejestracja uczniów trwa od 01.10.2011 r. do 13.11.2011 r. – uczniowie w I. etapie będą mieli za zadanie zapoznać się z treścią modułów e-learningowych i rozwiązać testy sprawdzające wiedzę. Uczniowie, którzy zdadzą testy, będą zgłaszani do II. etapu konkursu przez swoich nauczycieli za pomocą Platformy Edukacyjnej.

ZAREJESTRUJ SIĘ DO KONKURSU

Więcej informacji w REGULAMINIE KONKURSU.

 

Serdecznie zapraszamy!