Świadomość Polaków na temat ochrony przyrody rośnie

Natura 2000 a turystyka > Aktualności > Inne ciekawe > Świadomość Polaków na temat ochrony przyrody rośnie

Polacy dbają o środowisko naturalne i chcą wiedzieć jak troszczyć się o nie jeszcze skuteczniej. Wyniki badania opinii publicznej „Europejska Sieć Natura 2000 i LIFE”1 przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wskazują, że 3/4 badanych deklaruje osobiste zaangażowanie w ochronę przyrody.

Polacy martwią się o dalsze losy środowiska naturalnego. Aż 81% ankietowanych zdaje sobie sprawę z tego, że zjawisko wymierania gatunków roślin i zwierząt oraz utrata naturalnych siedlisk i ekosystemów w Polsce to poważny problem, a negatywny wpływ utraty bioróżnorodności na ich życie będzie odczuwalny w przyszłości przez nich lub ich dzieci.

Ponadto co 5 badany chciałby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia ochrony przyrody i dotrzeć do źródeł wiedzy na ten temat. Głównym instrumentem Komisji Europejskiej mającym na celu ochronę przyrody jest sieć Natura 2000 wspierana przez program LIFE. Informacje na temat sieci oraz powiązanych z nią projektów LIFE docierają do coraz szerszej grupy Polaków. Aż 60% badanych deklaruje, że chciałoby pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Odpowiedzi ankietowanych wskazują na tendencję rosnącego zainteresowania kwestią ochrony środowiska naturalnego. Dla porównania wyniki badań z 2010 roku „Postawa europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej” zrealizowanych w ramach regularnie prowadzonego przez Komisję Europejską Eurobarometru wykazały, że 51% Polaków zadeklarowało potrzebę poszerzania swojej wiedzy na temat sieci Natura 2000, czyli 9% mniej niż w roku 2012.

Nadal 1/4 ankietowanych uznaje za konieczne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dla sektorów gospodarczych, które niszczą przyrodę, w 2012 roku szczególnie kobiety (31%) uważają, że tego typu działania powodujące szkody w środowisku naturalnym powinny zostać zabronione. Jest to wynik porównywalny z rezultatem badań z 2010 roku „Postawa Europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej”².

Badania „Europejska Sieć Natura 2000 i LIFE” pokazują również szeroką wiedzę Polaków z zakresu wspierających ochronę przyrody projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Zdaniem ankietowanych najważniejszym zadaniem naturalnych obszarów chronionych, takich jak te objęte programem Natura 2000 jest:

· ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin (61%);

· ochrona roli przyrody w dostarczaniu czystego powietrza i wody (44,4%);

· zatrzymanie zniszczenia cennych obszarów przyrody ( 40,9%);

· promocja przyjaznego dla przyrody gospodarowania gruntami (27,8%);

· pobudzenie eko-turystyki i możliwość rekreacji (20,7%).

 

Źródło: Komisja Europejska

 

Przypisy:

1. Badania przeprowadzone metodą CATI przez ARC – Rynek i Opinia, na próbie 1000 respondentów

2. Badania przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych przez Instytut Gallupa wśród państw członkowskich Unii Europejskiej na próbie 1000 respondentów w ramach danego kraju